Van Steensel 60 etappes

Ik heb zodoende contacten met de verzekeraars en met de klanten… kijk een klant binnenhalen is één ding, maar een klant binnenhouden…’ Naast Tim staat Robin Veldhuis in de basis- formatie van FC VSA. Om in het metafoor van het voetballen te blijven, liet Robin zich jaren geleden transfereren naar FC VSA: ‘Ik kom oorspronkelijk uit het bankwezen. Vanaf 1998 werkte ik bij ABN AMRO op de afdeling Verkoop Adviseur Verzekeren. Toch vond ik het te statisch. In 2016 maakte ik de overstap naar Van Steensel. Mijn officiële titel luidt Senior Accountmanager Bedrijfsverzekeringen. Ik heb op een haar na mijn RMiA… dat staat voor Registermakelaar in Assurantiën.’ Het hele team schakelt veel met Thomas van Nieuwkasteele (zie etappe 4), de spreekwoor- delijke aanvoerder van het eerste elftal FC VSA, die op zijn beurt de mensen van de binnen- en buitendienst aanstuurt. Toch is er geen sprake van een allesoverheersende strakke hiërar- chische structuur bij Van Steensel - gelijkheid en persoonlijke vrijheid staan immers hoog in het vaandel. ‘Iemand die niet met die vrijheid om kan gaan, past niet bij ons’, laat Thomas halverwege het ge- sprek vallen. Kalm, maar duidelijk. Overduidelijk. ‘Mijn naam is Jennifer den Oudsten, ik ben al 20 jaar in dienst bij Van Steensel. Op de HES heb ik Bank en Verzekeringswezen gedaan, ik denk dat ik die keuze bewust of onbewust maakte, omdat mijn vader een administratiekantoor had. Ik werkte tot 2013 op de afdeling Particulie- ren bij Van Steensel, maar door personeelsgebrek kwam ik terecht op deze afdeling Zakelijk waar ik mij de laatste tijd vooral bezighoud met inkomensverzekeringen, verzuimverzekeringen, dat soort werk. Het verschil met Particulieren zit hem vooral in de dynamiek. Bij Particulieren is het toch meer ad hoc, meer schakelen, meer telefoongesprekken die best intensief kunnen zijn. Bij Zakelijk hebben we uiteraard te doen met bedrijven die maatwerk willen hebben.

De activiteiten van de Afdeling Zakelijk zijn niet onder één noemer te vangen. Op een kluitje voetballen doen ze bij Van Steensel niet - ze houden het speelveld zo breed mogelijk en bie- den hun relaties tailor-made oplossingen aan op het gebied van bedrijfsgebouwverzekeringen, inventarisverzekeringen, computerverzekeringen, bedrijfs-, beroeps- en bestuurdersaansprake- lijkheidsverzekeringen, bedrijfsschadeverzeke - ringen, milieuschadeverzekeringen, bedrijfsauto- verzekeringen, vervoersverzekeringen, arbeids- ongeschiktheidsverzekeringen, verzuimverzeke- ringen, collectieve ongevallenverzekeringen, zakenreisverzekeringen. En dit is nog maar een greep uit het hele pakket. Praat een half uurtje met een willekeurig iemand en je weet vrijwel meteen of je met een doelman, verdediger, middenvelder of spits van doen hebt. Wat maakt een verdediger een ver- dediger en een spits een spits? Wanneer weet iemand of hij of zij een geboren keeper is? Een buitengewoon interessante stelling: bepaalt het karakter jouw uiteindelijke plek in het team of past iemand zijn of haar karakter aan zijn of haar werkomgeving aan? Wat was er eerder, het kip of het ei? Neem nu Bianca de Breij, koos zij voor dit vak of wérd zij gekozen? ‘Ik ben verkocht door mijn ouders!’, luidt haar ant- woord met een lachend gezicht. Hilariteit alom, maar toch spreekt zij de waarheid als zij uitlegt: ‘Ook ik heb, net als Jennifer, de HES gedaan, al- leen deed ik de richting Economisch-Linguïstisch. Nu hadden mijn ouders samen een assurantie- kantoor. Vanaf 1999 ben ik er in dienst getreden en een jaartje later werd ik officieel vennoot. Sinds 1 januari 2017 zijn wij vervolgens overge - nomen door Van Steensel, zodat mijn ouders met pensioen konden, wilden en gingen…. dus zodoende… ik ben gewoon verkocht hahaha…’ De verdediging van FC VSA staat als een huis. Alle posities zijn bevrouwd en/of bemand, de binnen- en buitendienst werken nauw samen met elkaar, binnen en buiten de deuren van Van Steensel. Jong, ervaren, man, vrouw.

Interne communicatie en het agenderen is van groot belang. Bianca de Breij:

een boom. Zoiets kan ik mij op termijn ook voor- stellen bij Zakelijk. Niet alleen vanuit een ethisch oogpunt, maar het wordt nu ook al verplicht gesteld vanuit de EU. Robin en Tim zijn daarvan uiteraard op de hoogte. De wereld verandert snel en wij veranderen mee.’ Het spel wordt sneller en sneller. De digitale revolutie heeft zonder meer impact gehad op de bedrijfsvoering van afdeling Zakelijk van Van Steensel, toch? ‘Ja en nee’, verklaart Robin Veldhuis, ‘wij gaan zeker mee met de tijd, alles wordt inderdaad gedigitaliseerd maar dat mag nóóit ten koste gaan van de persoonlijke benadering waar wij bij Van Steensel om bekend staan en waar wij zo om worden gewaardeerd.’ De cirkel is rond. De verdediging, de basis van iedere organisatie, van FC VSA staat als een huis. Kijk maar naar de ogen van de tevreden trainer-coach… die liegen namelijk nooit.

‘Als een verzekeraar voor bedrijf X binnen een maand een anti-inbraaksysteem voorschrijft, dan moeten wij bedrijf X wel achter de vodden aan zitten dát zo’n systeem ook op tijd wordt geïnstalleerd!’, waarop Miranda aanvult: ‘We vormen een hecht team en we zijn blij dat we elkaar nu weer regelmatig kunnen zien en spreken. Dat was in de coronatijd echt lastig. Overleg ís gewoon nodig. We moeten op elkaar kunnen blindvaren. Vertrouwen intern en extern is cruciaal in ons vak.’

“De verdediging van FC VSA staat als een huis.”

Vertrouwen is het tweelingbroertje van be- trouwbaarheid. Iedere verdediging leunt erop. Tim de Jager legt uit: ‘Robin en ik maken een risi- coanalyse/bezoekverslag bij een relatie meestal naar aanleiding van het risicorapport dat door de binnendienst is opgesteld. Sommige klanten begeven zich nu eenmaal in een risicovoller ge- bied… letterlijk en figuurlijk ja. Zoiets ligt gevoe - lig en dan zijn gesprekken intern én de onder- handelingen met de verzekeraars natuurlijk cruciaal. Niets is standaard in ons vak… iedere klant, branche, bedrijf, pand, persoon heeft zijn of haar eigen specifieke wensen.’ Ook op morele, principiële en ethische gronden moeten soms keuzes worden gemaakt. Voor een casino gelden nu eenmaal andere eisen, wensen en voorschriften dan voor een tuinier in anjers. Zodra termen als ethiek en duurzaam- heid vallen, mengt trainer-coach Kees van Steensel zich in de discussie:

‘Bij Particulieren belonen we zogenaamd “goed gedrag” al een tijdje met het planten van

84

85

Made with FlippingBook flipbook maker