Life Skill Camp 2024

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป 3 H คือ Head Hand Heart เป็นหลักการในการจัด กิจกรรมนี้ เรานำ ดินที่มีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นลพบุรี ให้ น้องๆได้ฝึกสร้างงานตามจินตนาการและผสมผสานกับ เรื่องราวของค่าย การรับรู้ความรู้สึกของตนเอง เป็นภาวะที่ควรฝึกไว้ ตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการสร้างทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นได้ ง่ายในบริบทที่เด็กๆรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตการทำ ขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ข้าวจี่ ขนมครก เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกการทำ งานเป็นทีม การสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหา และได้ลิ้มลองขนมไทยฝีมือตัว เองอีกด้วย พื่นที่ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 800 ปี อย่างเช่น เมืองละโว้ เรามีเรื่องราวมากมาย ที่ชวนให้เด็กๆได้ค้นพบ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Art&Craft

Identify My Feeling

Field Trip ทัศนศึกษา

Way of life

Made with FlippingBook flipbook maker