Skattebogen for Næstved Købstad 1937-1938

S K A T T E B O G E N

FOR

09.(b60l ^ ^ 1 6 19W

Aktieselskabet .Næstved Tidende"s Bogtrykkeri — Næstved 1937.

Indholdsfortegnelse:

30 30 30 31 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 37 38 39 39 39 40 42 42 42 42 42 43

Side

Aagade .......................................... Side 7 Møllegade .......

Adelsvej .................................. Akseltorvet ....................................... Albanivej .......................................... Amtmandsgade ................................ Bakkevej ........................................... Brandtsgade ..................................... Bredstræde ....................................... LI. Bredstræde ................................ B rogade............................................. Bygvænget .................................. Bækkevej .................................. Dehnsvej ........................................... Ejlersvej ........................................... Emilievej .......................................... Enghavevej ....................................... Enighedsvej ..................................... Farimagsvej .............................. Farvergade ....................................... Fasanvej ........................................... Fixvej ................................................

-

7 Møntergade ................................... - 7 Niels Juelsvej................................ - 7 Ndr. Farimagsvej ........................ - 8 Nygade .......................................... - 8 Ny Jernbanevej ............................ - 8 Nyvej .............................................. - 9 Ny Østergade................................ - 9 Odinsvej ........................................ - 9 Oscarsvej........................................ -10 Ostenfeldtsvej .......................... - 10 Peder Syvsvej............................... - 10 Præstøvej ...................................... - 10 Rampen .......................................... - 10 Ramsherredgade .......................... - 11 Reistrupsvej .................................. -11 Riddergade ................................ - 13 Ringstedgade ................................ - 14 Ringstedgades Forl .................... -10 Peder Bodilsvej ........

- 14 Roarsvej ........................................ Forsørgelsesanstalten .............. -14 Rolighedsvej.............................. Fredensvej ....................................... - 14 Rosenvej ........................................ Freiasvej ........................................... - 15 Rugvænget .................................... Friggasvej ........................................ - 15 Sagasvej ........................................ Fyensvej ........................................... - 15 St. Mortensgade ........................... Gallemarksvej ............................... -15 St. Peders Kirkeplads ................ LI. Gallemarksvej .......................... - 16 Sjællandsvej ................................... Bag Bakkerne ................................. - 16 Skomagerrækken.......................... Gartnervænget ................................ - 16 Skovvang ........................................ Godthaabsallé .................................. - 16 Skyttemarksvej ............................ Gottliebsvej ...................................... - 17 Slagkildevej .................................. Gramsvej ........................................... - 17 Sortebrødregade ............................ Grønnegaarden ................................ - 17 Sterkelsvej ..................................... Grønnegade....................................... - 18 Tagensvej ....................................... Grønvej ............................................. - 19 Teatergade ..................................... H. Hornemannsvej .................... - 19 Thorsvej .......................................... Havnen .............................................. - 19 Torvestræde.................................... Helgesvej .......................................... - 20 Valmuevej ................ ..................... Hermansensvej ................................ - 20 Vinhusgade .................................... H jultorvet......................................... - 20 Violvej ............................................. Hovmannsvej ................................... - 20 Vordingborgvej ............................ Hvedevænget.................................... -21 Ydunsvej ......................................... Ivar Hvidtfeldtsvej ........................ - 21 Østergade ....................................... Jagtvej ............................................... -22 Vordingborgvejs Forl........... ........ Jernbanegade ................................... - 22 Nygaardsvej .................................. Johannebjerg ................................... -23 Meistersvej ..................................... Jyllandsvej ....................................... -23 Danavej ........................................... Kastanievej ...................................... -24 Aaderup By ................................... Kildebakken ..................................... -24 Ved Skibsværftet ......................... Kildemarksvej.................................. -24 GI. Smedie ...................................... Ved Kilden ....................................... -25 Kobberbakken ............................... Kildevænget ..................................... -26 Grimstrup Børnehjem ................. Kindhestegade ............................. - 26 Grimstrupvej ..............:................ Kirkestræde ..................................... -27 Beboelsesvognen ........................... Kompagnistræde ............................. -27 Sandholmsvej ................................. Kombakken ...................................... -27 Ryttervej ......................................... Kåhlersvej ........................................ -28 Susaagaarden................................. Købmagergade ................................ - 28 Grimstrup M a rk ............................. Lindevej ............................................ -29 Aalestoksgaarden ........................ Maglemøllevej ................................. -29 Lillebil-Centralen ......................... Marievej............................................ -30 Ønskevillaen...................................

43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 51 51 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 55

Anmærkninger: Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 11,3 og for Menighedsudgifter 1,11. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, ved­ rører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses­ betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

Næstved

Købstad:

Aagade. 4 Math. A. A. Hestbæk, Kommis 167 Alfr. Laur. Jensen, Disponent 657 Villy Nørg. Jensen, Kommis 24 5 Helga Vorbech Petersen, Kbm. 76 Verner Vorbech Petersen, Medh. 12 Betty Vorbech Petersen, Modist 24 6 Harald Kn. Morning, Købmand 179 Børge Poulsen, Manufakturist 167 Johan Dørge, Kontorist 6 7 Knud Knudsen, Fotograf 310 Clara Knudsen, Fotografmedh. 62 Eva Valb. Knudsen, Kontorass. 217 Kaja I. Knudsen, Kontorelev 6 Egil J. Rasmussen, Hdlsmhj. 130 9 H. Holg. Hansen, Kommbgh. 1154 Agnes A. H. Hansen, Boghdl. 192 10 Chr. Elbo, Skrædermester 254 Otto Elbo, Journalist 49 Karl Kr. Nielsen, Værkfører 291 11 Niels Axel Aage Friis, Vognm. 89 Carl A. Aa. Emil Friis, Vognm. 83 12 Soltau Sivertsen, Pensionist 198 Maja Olivia Jensen, Husass. 12 Erik Munk Petersen, Bankbghl. 428 14 Ole P. Arentoft, pens. Overserg. 111 Sv. Aage L. G. Arentoft, Journal. 21 Helge Jensen, Kunstmaler 111 16 Knud Rastrup Smith, Journal. 55 Helge T. Larsen, Journalist 21 Johan Peter Sonne, Komml. 409 18 Rs. Chr. Nielsen, Købmand 1327 Edith Valb. Jensen, Husass. 15 Arno E. Angell, Kommis 95 Adelsvej. 1 Kristoff. M. Andersen, Husejer 179 H. Chr. Rasmussen, Papirarb. 83 Henrik P. H. Luttermann, Arbm. 18 Dion V. L. Luttermann, Arbm. 6 3 Niels Pedersen, Papirarb. 62 Ninna A. M. Pedersen, Husass. 6 Peder Jak. Jensen, Aldrtn. 2 Frederikke M. Jensen, Syerske 6 Frederik A. Kragh, Aldrtn. 2 5 Kresten Hansen, Garderobeforp. 27 Chr. Hansen, Garderobeforp. 24 7 Sophus Vilh. Baes, Slagter 89 Martin Sofus Baes, Snedkersv. 43 Ingeborg A. Baes, Strygerske 6 William S. Baes, Lærling 6 Karl Baes, Papirarbejder 99 Akseltorvet. 1 Jørg. P. Scheel-Bech, Isenkr. 2710

Anna M. Kolasinski, Husass. Erik Ritz Jørgensen, Lærling Dagmar Bøttiger, Kollektrice 83 Elisabeth M. Jacobsen, Husass. 15 Kjeld Chr. Hage, Læge 279 Jørg. Scheel-Bech, Købmand 3353 Erna E. Olsen, Husass. 6 Maren Martha Hansen, Husass. 31 Gunhild I. Andersen, Husass. 12 2 Alma Bolm, Frue 254 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 310 2 Poul Erik Elm Petersen, Arbmd. 18 Hans Johs. Grandahl, Malersv. 136 5b Peter Evald Hansen, Buntm. 86 Johanne C. Thureholm, Fotograf 6 Hanne F. Andersen, Detailhdl. 6 Kirsten Petersen, Rentier 49 Niels Ejler Møller, Købmand 68 6 Emil Georg Sauer, Malermester 179 Else Marie Sauer, Tandteknikelev 6 Erling Sauer, Malerlærling 6 N. J. R. E. Wimmer, Kirkeb. 80 Karl Willy Wimmer, Bagersv. 114 Ellen Ingrid Wimmer, Eksped. 6 Johannes Rasmussen, Papirarb. 124 Hans Poul Nielsen, Gartner 12 Erna Rigmor Nielsen, Husass. 6 Knud B. Keis, Dekoratør 192 C. Østergaard Pedersen, Mek. 68 Johan Ingom Nielsen, Eksp. 76 Thork. L. Thomsen, Kontorass. 43 9 Grethe Olsen, Barnefrøken 6 Ella B. C. Jensen, Husass. 24 Folmer Jensen, Husassistent 12 Erna Sofie Hansen, Husass. 12 Børge Madsen, Musiker 210 Hugo Georgio, Musiker 62 Marie S. Kristensen, Stuepige 24 10 F. G. Christensen, Boghandler 1092 Lydia S. M. Hansen, Husass. 24 11 M. I. O. Scheel, Inspektør, Greve 27 Else Marie Hansen, Husass. 6 Ejnar A. Sauer, Musiker 136 12 C. Christens, Apoteker 5490 Anna Marie Hansen, Husass. 43 Edith Marie Petersen, Husass. 18 H. C. Andersen, Medhjælper 105 Marie K. Jørgensen, Strygerske 6 Albanivej. 1 Rasmus Johs. Nielsen, Arbmd. 99 H. G.Bulow-Olsen, Entreprenør 33 2 Hans J. Hansen, Papirarb. 95 Ellen I. Hansen, Servetrice80 Ejner E. Hansen, Barbermester 80 Niels P. Jensen, Typograf124 24 6

/

8

3 K. Vallentin Christensen, Vejm. 142 C. R. L. Henriksen, Elektriker 6 4 Anders Jensen, Fyrbøder 198 Niels F. Harboe, Papirarbejder 124 Edith A. Harboe, Kontorist 124 Amtmandsgade. 2 Johs. Westphal, Skattesekretær 508 Lundager-Christensen, Købm. 2072 B. E. M. Olsen, Husassistent 18 Svend Holst, Direktør 1178 I. C. M. Jensen, Husassistent 24 Karen K. V. Sørensen, Vicevært 21 Willy Sørensen, Handelsgartner 55 Gustav Sørensen, Organist 55 Svend Schou, Tapetserer 198 Carlo Emil Larsen, Papirarb. 142 Chr. Lauridsen, Murersvend 62 Ejnar Vettendorf, Togbetjent 80 Ingrid Ellen Petersen, Eksped. 9 3 Hansine Hansen, fhv. Rullerske 6 Oline Olesen, Maskinstrikkerske 6 Lise Sofie Jansen, fhv. Husbest. 6 4 Peter Dam Hansen, Skibsfører 6 Ib Hansen Erch,Kommis 6 Karla Kjeldsen, Husassistent 6 V. Felding Nielsen, Pensionatsv. 12 N. P. L. Rasmussen, Slagtérsv. 27 Svend Aage Hansen, Arbmd. 6 5 Carl Edv. Nielsen, Chauffør 93 Martin Andersen, Arbmd. 6 Hansine F. Larsen, Aldersrenten. 2 Aksel Kaj Petersen, Arbm. 21 Otto Louis Larsen, Arbmd. 105 Hans Larsen, Chauffør 80 6 Georg V. Jørgensen, Købmand 254 Karoline Nielsen, Enkefrue 6 Agnes M. Nielsen, Syerske 6 Mary Elise Nielsen, Husass. 6 Sandberg-Andersen, Former 15 A. C. D. Høyer, Handlende 76 Karen H. M. Hansen, Eksped. 210 S. V. Andersen, Arbmd. 33 7 Lars Christensen, fhv. Murerm. 86 Carl S. Christensen, Murerm. 1116 S. Røhmer Christensen, Murers. 210 P. Røhmer Christensen, Murers. 114 Isabelle K. Ditlevsen, Husmoder 6 Frank Ditlevsen, Montør 217 Rasmus Hansen, Snedker 24 Astrid H. Hansen, Pianistinde 12 8 Anna S. Gahrn Hansen, Enke 43 Niels Th. Bode, Murer 86 9 Christen Petersen, Arbmd. 86 Svend Aage Petersen, Kommis 43 H. K. S. Kammersgaard, Arbmd. 99 Børge Kammersgaard, Rørlægg. 124 E. Kammersgaard, Telefonistelev 24 12 Einar Marinus Iversen, Købm. 2831 Gudrun Jacobsen, Husass. 6 Anna C. Hesse, Enkefrue 3057 C. L. Klitgaard Lund, Dir. 1973 Ester Rasmussen, Husass. 12 Kaj Aage Braae, Læge 2779 Henriette B. Sørensen, Enke 235

Ingeborg Rasmussen, Husass. 24 J. P. L. Aarøes Enke, Dansel. 1514 Anna Christensen, Gymnastikl. 21 Amtsgaarden: Gustav Toft, Amtmand 2388 Else Marie Toft, Frøken 0 Gustav Toft, Elev o Valborg Sofie Olsen, Husjomfru 18 Erna K. Hansen, 1. Stuepige 15 Bakkevej. 1 Fr. Ove Steffensen, Journalist 390 Herluf Frandsen, Organist 6 Mariane Frandsen, Husmoder 6 3 I. K. Thorsen, Kommuneli.nde 595 Brandtsgade. 1 Hans Andersen Ploug, Hdl.mand 49 J. Andersen Ploug, Medhjælper 0 Axel Bernh. Jæger, Arbmd. 105 Johs. Erik Jæger, Arbmd. 9 Jens Anders Jensen, Detailhdl. 409 3 Maren K. Eriksen, Enke 6 Jens Hansen, Aldersrentenyder 2 Margrethe Hansen, fhv. Syerske 6 Godtfred V. Petersen, Arbmd. 86 4 V. S. Chr. Andersen, Papirarb. 254 Richo Andersen, Arbejdsdreng 6 A. F. Andersen Ploug, Aldersrent. 2 J. P. Rasmussen, Aldersrenten. 2 Aug. F. Jørgensen, Aldersrenten. 2 Sofie F. K. Cramer, Invaliderent. 6 Niels C. Hansen, Arbmd. 6 Johs. Viggo Hansen, Arbmd. 6 Børge Vagn Hansen, Medhjælper 62 Karl H. Th. Hansen, Arbmd. 33 5 Jens Nielsen, Snedkermester 217 Valborg H. Sølberg, Husass. 6 Karl Th. Nielsen, Snedkerm. 328 6 Peder Larsen, Gartner 6 A. Th. Christiansen, Kontorelev 12 Anton Olsen, Arbmd. 24 Henry A. Andersen, Arbmd. 117 Niels Peter Olsen, Elektriker 142 7 Lars Chr. Petersen, Mælkehdl. 111 Knud Børge Petersen, Lærling 6 Bodil Petersen, Syerske 24 Jens P. Johansen, Vognmand 328 J. Rørby Johansen, Tømrersv. 136 Elise M. K. Rørby Johansen, Elev 6 Ane K. Andersen, Aldersrenten. 2 Hans J. Jensen, Arbmd. 105 7a Anders Poulsen, Aldersrenten. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 74 Marie Frandsen, Husmoder 6 Helmer Frandsen, Snedker 142 Anders F. Nielsen, Tømrer 99 7b Sofus Jensen, Arbejdsmand 39 Henrik E. Jacobsen, Arbmd. 6 Hans C. Andersen, Aldersrenten. 2 Dagmar J. Andersen, Frøken 6 Marie C. E. Olsen, Husmoder 6 Hans F. Moukjær, Bager 5 7c Kirsten Marie Larsen, Enke 6 Marius J. P. Hansen, Arbmd. 43

9

Hans C. E. Meyer, Pølsemager 120 A. Nielsen Stegeager, Kbmd. 117 26 Herm. Andersen, Kartoffelhdl. 18 L. Hansen Kielstrup, Togfører 291 Hans Pedersen, Overportør 117 Hans M. Larsen, Hdl.medhj. 130 Bredstræde. 1 N. P. Frederiksen, Arbmd. 189 Alfr. F. Nielsen, Arbejdsmand 6 Helge K. A. Nielsen, Arbejdsm. 6 4 Karen M. Hansen, Arbejderske 31 Johanne M. Sørensen, Medhj. 6 5 Birthe M. Olsen, Aldersrenten. 2 Theodor O. Poulsen, Arbmd. 6 7 Mette S. Christiansen, Aldersrent. 2 Johanne S. Jensen, Aldersrent. 2 H. P. Abrahamsen, Aldersrenten. 2 Kaj Aa. L. Hansen, Arbmd. 33 Hans L. Madsen, Medhjælper 6 9 Johs. Harry Jensen, Tømrersv. 33 Frederik Jakobsen, Arbmd. 83 Jens Peter Nøhr, Malersvend 93 Daniel Jensen, Baadfører 89 LI. Bredstræde. 5—7 Hans Jørgensen, Aldersrenten. 2 9 Hans J. Emanuelsen, Arbmd. 161 11 Fr. C. C. Wollander, Typograf 6 13 Chr. F. D. Jakobsen, Papirarb. 86 Morten Kristiansen, Arbejdsmand 6 Brogade. 1 Niels Chr. Jørgensen, Tømrer 273 Stine J. Larsen, Husassistent 9 Ervin N. Nielsen, Arbejdsmand 95 Oscar Chr. Nielsen, Arbmd. 142 Niels H. Sandahl, Bødkersv. 124 Dorthea K. Olsen, Aldersrenten. 2 Christian Petersen, Maskinfører 273 Bjarne N. Petersen, Ekspedient 21 Maren K. Hansen, Damefrisør 43 Ludv. H. C. Hansen, Tøffelmager 6 Th. M. Christensen, Bødkerm. 142 Hans L. Jensen, Bødkerlærling 0 Egon Nielsen, Laborant 62 Gudrun Bjerre Nielsen, Papirarb. 24 Bemh. H. O. Clausen, Papirarb. 68 2 H. P. M. Nielsen, Gaardskarl 21 Jens Harald Nielsen, Træarb. 210 N. E. S. Schoubye, Amtslæge 2407 Astrid Hansen Kuld, Husass. 31 H. A. Birksted, Landsretssagf. 1756 Jens Chr. Righolt, Direktør 5194 Edith Righolt, Kontorassistent 86 Erna M. Nielsen, Husass. 12 Kaj E. Sørensen, Konstruktør 558 Gudrun H. Hansen, Husass. 6 3—5 Lars P. Sørensen, Arbejdsmand 6 N. E. Østergaard, Arbejdsmand 39 Laurits R. Jensen, Bagermester 111 Arthur Cortz, Restauratør 390 Laura Lydia Jensen, Servetrice 12 Niels Hansen, Malersvend 124

Anna Nora Nielsen, Enkefrue Maren N. P. Nielsen, Husass. 6 Poul E. Abrahamsen, Tømrersv. 223 Anna M. F. Madsen, Fabriksarb. 6 7d Hans P. C. Madsen, Arbmd. 105 Andreas J. Andersen, Elektriker 111 Hans P. Rasmussen, Aldersrent. 2 Otto Th. Jensen, Arbmd. 31 Else K. H. Jensen, Husass. 6 8 Grønlund Ludvigsen, Papirarb. 33 Jens Chr. Hansen, Murerarbmd. 12 Harry E. Rasmussen, Medhjælper 27 Carl A. G. Hansen, Arbmd. 6 9 R. L. Andersen, fh. Beslagsm. 179 10 Christian Fr. Larsen, Snedkersv. 93 Johanne Kammersgaard, Pap.arb. 62 Marie H. Petersen, Rentier 6 Agnes A. Scharbau, fhv. Syerske 6 H. P. Hansen, Arbejdsmand 6 Peter Hansen, Arbejdsmand 6 Bolette Rasmussen, Detailhdl. 126 Karen Rasmussen, Medhjælper 24 11 Ole Pedersen, Støberiarbejder 93 Helene Pedersen, Husassistent 6 12 Jens Peter Larsen, Arbejdsmand 12 Hans Larsen, Aldersrenten. 2 Karen Marie Larsen, Husass. 6 Ove Peter Knudsen, Arbejdsmand 7 14 Evald Hansen, Arbejdsmand 6 15 Simon Boel, Mejeriejer 676 16 Vilhelm Jørgensen, Chauffør 114 Kirsten R. Olsen, Husmoder 6 Hans Erik Olsen, Medhjælper 6 17 Henry C. E. Hémmingsen, Arb. 49 Ejner Kjeldgaard Ottesen, Arb. 31 Otto Julius Petersen, Træarb. 142 18 Hans J. S. Hansen, Maskinfører 179 Edvin K. Hansen, Tømrersvend 6 19 Hans Danholt, Pensionist 254 Axel Danholt, Overofficiant 508 20 Christen Christensen, Pensionist 179 J. M. Christensen, Kommuneass. 204 21 Jens Christensen, Murermester 130 Lydia V. Christensen, Eksped. 95 Ruth E. Christensen, Eksped. 86 Jensine K. Christensen, Husass. 12 K. Nielsen Ladefoged, Murerm. 390 22 Villy Marius Hansen, Træarb. 179 Ludvig V. Borch, Maskinmester 217 Peter Hansen, Toldbetjent 124 Christen V. Hansen, Arbmd. 31 Inga M. Jensen, Viktualieelev 24 Adolf Nielsén, Arbejdsmand 15 Aage Jensen, Medhjælper 62 Ole Mogensen, Arbejdsmand 62 Jutta P. Carstensen, Husass. 9 Axel Petersen Hopp, Arbmd. 62 Knud Victor Petersen, Medhj. 21 23 Karl Aa. M. Kristensen, Arbmd. 76 Asmus Jørgen Petersen, Arbmd. 74 Ove Knudsen Hansen, Arbmd. 167 Rasmus Nielsen, Aldersrenten. 2 V. R. Hemmingsen, Papirarb. 179 Martinus Th. Nymark, Murer 217 Svend Otto Olsen, Arbejdsmand 6 6

10

Niels P. Botoft, Murermester 18 J. Graugaard Petersen, Arbmd. 248 Svend Aa. Jensen, Arbmd. 6 Niels P. Jensen, Arbmd. 6 Hans C. Jensen, Arbejdsdreng 9 Hugo W. Kahle, Farvermester 428 Erling Vismann Hansen, Smed 80 4 Hans P. Christensen, Købmand 161 Karl G. Christensen, Handelslæri. 6 Hans Sofus Hansen, Vognmand 6 Kristian E. Jakobsen, Skomager 6 Lars C. Jensen, Gaardskarl 18 6—8 Fr. C. C. Eriksen, Musikhdl. 310 Trude Eriksen, Frøken 6 Ove B. P. Hansen, Overinspekt. 527 Kaj Henry S. Hansen, Papirarb. 217 Poul Børge Hansen, Arbmd. 6 Kristian S. Andersen, Arbmd. 6 S. Christiansen, Kleinsmedem. 750 7 Christian F. Lorenzen, Købm. 1216 Eivind Chr, Lorenzen, Tømrerl. 6 Oluf Viggo Jensen, Gartner 6 9 Axel S. Larsen, Købmand 5524 Jørgen S. M. Lindager, Kommis 6 Gerda J. Petersen, Husass. 9 10 Eigil C. C. Bollerup, Ingeniør 868 Gunnar Holm, Bankdirektør 1365 Ellen M. Jensen, Husass. 9 A. V. Andersen, Maskinforhdl. 93 C. A. V. G. Nielsen, Bager , 6 Aage M. Jensen, Kobbersmed 124 Judith Hansen, Pottemagerlærl. 5 Hans O. Larsen, Medhjælper 6 Bygvænget. 1 Carl F. F. Weigel, Bogholder 217 John H. B. D. Jensen, Chauffør 6 3 Arthur H. Appelby, Vulkaniser 86 Jens P. Frederiksen, Arbm. 31 Bækkevej. 10 Niels P. E. Persson, Sadelm. 95 Alfred E. Persson, Arbejdsmand 86 Vald. E. Hansen, Barber 105 12 H. Fr. Jørgensen, Savværksejer 1073 H. C. S. Bech, Ingeniør 372 Dehnsvej. 1 N. Elmer, pens. Stabssergent 217 Ester E. Thomsen, Husbest. 9 3 Herm. Nielsen, Overmaskinf. 967 Tage T. A. Nielsen, Maskinf. 291 4 Chr. Nielsen, pens. Lærer 527 Chr. B. C. Nielsen, Bud 6 Ingeborg M. Petersen, Husass. 9 5 Carl C. F. Jensen, Gaardskarl 86 Edith M. Jensen, Ekspeditrice 49 Charles B. Pedersen, Varmem. 114 Jens P. Petersen, Møller 2 Selma N. Petersen, Eksped. 6 Rich. E. Petersen, Malerm. 217 Aage E. Petersen, Eksped. 192 Villy E. Petersen, Kleinsmed 95 Børge E. Petersen, Maler 130

6 Oluf W. Casse, Tjener 390 K. Jørgen Nielsen, Mekaniker 235 7 Ellen K. Petersen, Aldersrenten. 2 Martha U. S. Jensen, Aldersr. 2 Louise Sofie Jacobsen, Husmoder 6 Jens Juul Jacobsen, Chauffør 229 Hans K. G. Petersen, Træarb. 80 Hans J. Hansen, Arbejdsmand 6 Villy E. Hansen, Mekaniker 176 Poul Viggo Hansen, Bud 24 Hans Fr. V. Hansen, Træarb. 6 Nikolaj Hansen, Arbejdsmand 7 Esther Johanne Larsen, Husbest. 6 8 H. P. Christophersen, Maskinf. 235 Rigm .Christophersen, Kontorass. 68 Peder J. Pedersen, Portør 99 Ejler s vej. 1 Emilie J. Nielsen, Enke 37 Aksel E. Nielsen, Gartner 80 Emilievej. 1 Lars M. Hansen, Gaardskarl 43 Louise F. Kristensen, Husm. 68 Dorthea Kristensen, Medhjælper 6 Astrid Kristensen, Medhjælper 6 And. H. Kristensen, Lagerarb. 111 Tage Kristensen, Ekspedient 18 2 Niels P. Pedersen, Entreprenør 1011 Evald V. Pedersen, Arbm. 136 4 Martinus Nielsen, Skræder 83 Frits Marius Frank, Arbm. 6 Anna N. D. Sivertsen, Husbest. 6 Enghavevej. 1 Viggo P. Jensen, Arbm. 6 Victor Pedersen, Skræder 21 Karl M. Mikkelsen, Repr. 93 2 Rs. Aksel Hansen, Arbm. 6 Asta S. Petersen, Husbest.inde 0 Simon M. Andersen, Arbejdsm. 33 Søren Tjørnelund, Arbm. 37 Dagmar Johansen, Eksped. 37 Johan Johansen, Møllersvend 6 3 Hans J. Rasmussen, Former 114 Karen M. Rasmussen, Husass. 6 4 Axel O. Andersen, Opsynsmand 117 Hans H. H. Andersen, Konditor 9 Karla V. Clausen, Damefrisørinde 6 5 Chr.J. W. Hansen, Arbm. 80 6 Lilly Ragnh. Ludvfgsen, Kontorist 6 Sv. Chr. Petersen, Støberiarb. 136 Laur. Jørgensen, Fabriksarb. 14 7 Aage C. Petterson, Vulkaniser 156 8 Victor E. H. Hansen, Slagter 99 Sofie Jakobsen, Aldersrenten. 2 9 Chr. V. Johansen, Fabriksarb. 179 10 Ejner C. Jensen, Smedesvend 6 Poul W. A. Jensen, Postbud 142 11 H. C. Larsen, Aldersrenten. 2 William J. Jensen, Arbm. 6 12 Niels P. Hansen, Slagteriarb. 126 Knud V. Hansen, Tømrerlærl. 6 13 Emil G. Andersen, Aldersrnt. 2

11

Gertrud Christensen, Telefonist 186 Karen M. Hansen, Frøken 21 Henriette Hansen, Bestyrerinde 260 12 Hans C. Hansen, Telegrafform. 235 Hertha Hansen, Husassist. 6 13 Ludvig Madsen, Ølhandler 3335 Marie Madsen, Husmoder 83 Else E. Eriksen, Husassistent 12 Thor A. Scheibel, Tjener 124 Jens C. Hasselbalch, Portier 161 13b H. P. Olsen, Redaktør 2010 Edith Hansen, Husassistent 18 14 Carl G. G. Melau, Aldersrenten 2 Henning F. R. Melau, Arbm. 6 Bergliot Melau, Fabriksarb.ske 49 Fr. V. Johannes Jensen, Arbm. 6 15a Hans V. Andersen, Chauffør 105 15 Ove Ingerslev, Læge 2779 Karen M. Hansen, Husassist. 31 17 Rudolf Pedersen, Urmager 124 Kirstine Hansen, Syerske 21 Ane M. Nielsen, Aldersr. 2 Karen M. Larsen, Kogerske 37 Hans P. Olsen, Papirarbejder 120 Ane S. H. Hansen, Aldersrenten. 2 Ebba Hansen, Forretningsbest. 148 Emil Dyhr, Forvalter 719 Ellen Sofie Jensen, Husmoder 6 Herman Jensen, Husejer 546 Caroline Laursen, Husmoder 6 18 Søren Hansen, Mekaniker 694 19. Carl D. Hansen, Papirarb. 217 Lars P. Jakobsen, Gaardskarl 9 Verner Jakobsen, Dekoratør 31 Emmy J. Jakobsen, Defektrice 6 Hans Bruun, fhv. Pelst. 2 Karen Sofie Hansen, Aldersrent. 2 Birthe K. Hansen, Frøken 9 Marie Hansen, Husbest. 6 Ingeborg Jacobsen, Papirarb. 86 Olga K. Petersen, Kassererske 6 19a Kai Pihi Nielsen, Repr. 6 Jens Vilh. Petersen, Skomager 6 Henriette Hansen, Aldersrent. 2 Stine M. Hansen, Fabriksarb. 6 Sofie K. Hansen, Enke 6 20 And. M. Larsen, Forretningsf. 254 Anna S. Liitchen-Lehn, Enke 6 Ragnh. Liitchen-Lehn, Postass. 359 Thv. L. Larsen, Vognmand 39 21 Chr. Petersen, Skrædermester 58 Frede Petersen, Bud ,43 Ellen Jensen, Husmoder 6 Anna Jensen, Detailhandler 6 Anna Marie Olsen, Husmoder 6 Herdis Olsen, Kontorassistent 80 Chr. Nielsen, pens. Overbetj. 120 Hans P. Mortensen, fhv. Gdr. 12 Kr. Kristensen, Overportør 161 Jørg. P. Jørgensen, Arbm. 198 Margrethe Larsen, Medhjælper 31 Lilly J. M. Haupt, Husass. 6 Laur. Larsen, Arbm. 156 22 P. C. Bianco Boeck, Amtsforv.. 1737 23 V. J. Poulsen, fhv. Købmand 58

14 Arly C. C. Petersen, Arbm. Fr. V. A. Petersen, Arbm. 93 16 Ellen M. D. Petersen, Husmoder 6 Gerner E. B. Petersen, Træarb. 136 Harry H. E. Petersen, Træarb. 80 18 N. P. Christiansen, Skomagersy. 62 Bodilline Hansen, Aldersrenten. 2 20 Anton Larsen, Arbmd. 126 Harald J. Berg, Kommis 74 Carl O. H. Petersen, Papirarb. 124 Anna K. Jørgensen, Fabriksarb. 55 Thomas V. Jørgensen, Landarb. 6 Ejvind Jørgensen, Bud 6 Hansigne P. Larsen, Husassist. 12 Anna K. Jensen, Arbejderske 86 Enighedsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarbejder 117 Kn. E. Nielsen, Maskinlærl. 6 2 Jørg. Christensen, Aldersrent. 6 N. P. E. Petersen, Maskinarb. 192 Anders Larsen, Papirarbejder 126 3 L. Th. Larsen, Arbmd. 31 Lydia J. R. S. Larsen, Husass. 9 Poul A. Stephensen, Træarb. 58 Louise C. Petersen, Fabriksarb. 6 Peter Chr. Jensen, Aldersrent. 2 David H. P. Davidsen, Arbm. 6 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Konsul, Købm. 11,032 Sven Smith, Prokurist 546 Anna Sylvestersen, Husassist. 18 3 E. G. Christiansen, Benzinforh. 12 Jens C. J. Nielsen, Maskinarb. 37 Aage K. Hansen, Chauffør 31 Carl Hansen, Kontorist 167 5 L. P. Nielsen, Maskinfabrikant 347 Marie Nielsen* Husbestyrerinde 15 Erik V. Hansen, Maskinarb. 43 7 Anna A. S. Larsen, Husmoder 21 Sofus Aaris-Larsen, Tømrerm. 800 Oluf Aaris-Larsen, Tømrerm. 744 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 304 Elisabeth Aaris-Larsen, Købm. 130 Julie B. Christiansen, Husass. 9 8 Laur. P. Grøntved, Konsulent 217 Jens E. Nielsen, fhv. Forp. 43 Arne Rasmussen, Journalist 142 Søren Bork, Typograf 37 K. J. Kristensen, Konsulent 1124 Ellen M. Kristensen, Husass. 12 Rs. Fr. Jensen, Restauratør 2146 Dagmar Hansen, Kogejomfru 192 Bodil Jensen, Husassistent 24 Helga Jensen, Husassistent 9 Ejner J. C. Vølxen, Direktør 750 9 Dines Poulsen, Vognmand 3127 Vernie Ruth Larsen, Husassist. 9 Niels B. Christensen, Chauffør 55 Svend V. Nielsen, Toldassistent 161 Hans R. Larsen, Chauffør 6 10 Thorv. Andersen, Fabrikant 15,966 Edith Mary Hansen, Husass. 24 11 Anna Christensen, Rentier 6 93

12

Em. Petersen, Købmand Peder J. Olsen, Brødkusk 24 Albine F. Waaben, Enke Christiane Hentze, Aldersrentn. Margrethe Evers, Frøken Peter Henriksen, Portner Martha Henriksen, Bogh.ske Anna Redsted, Enke Hertha Jensen, Lærerenke 39 25 Anna Marie Jensen, Vaskeriejer 24 P. C. Andersen, Bundskærer 31 Carl Mortensen, Inkassator 328 26 Johs. A. Boje Wolf, Ritmester 694 Anna M. F. Andersen, Husass. 12 Otto Chr. Brøndum, Kaptajnl. 328 Asta K. Jørgensen, Husassist. 18 Poul J. P. R. Sonne, Premierl. 49 N. E. Leschly, Premierløjtn. 124 O. C. E. Greve Moltke, Premierl. 114 Niels S. Lunn, Premierløjtn. 130 Magdalene Nielsen, Sygepl. 192 27 Otto F. Mathiesen, Snedkerm. 6 Viggo Mørkeberg, Vognmand 89 Anna K. Andersen, Aldersr. 2 28 A. Holmgreen-Olsen, Sagfører 428 Laur. Grønlund, cand. pharm. 508 Aase Grønlund, Kontormedhj. 68 Erna Grønlund, Kontormedhj. 15 29 Ulrik Sørensen, pens. Bøssem. 99 Birthe Svalmstrup, Enke 6 Hans Hermansen, Murersv. 6 Chr. V. Christensen, Murersv. 37 Kathrine M. Hansen, Frøken 6 30 Jens Christiansen, Arbm. 62 31 Ingeborg A. Hansen, Husbest. 6 Fr. Hansen, Tømrersvend 6 Kristian Pedersen, Arbmd. 6 Martine Lydiksen, Aldersrentn. 2 32 Vald. Handberg, Købmand 1272 Ane Marie Olsen, Diakonisse 114 33 P. U. Larsen, Inspektør 198 Hans N. Thuesen, Forstander 95 Anton C. Elsøe, Rentier 6 Carl Andersen, Landbrugskand. 204 Harriet M. Larsen, Rentier 86 Anna K. Larsen, Enkefrue 49 Gerda Larsen, Kontorassistent 114 Sv. Jørgensen, Barbermester 12 Anna E. Johansen, Aldersr. 2 35 Stefana Andresen, Tandlæge 1234 Margrethe Hansen, Husbest. 31 36 Carl P. Søllegaard, Købmand 161 Cecilie Søllegaard, Trikotageh. 6 Anna Søllegaard, Frøken 68 Ellen C. Lindberg, Frue 68 Julie V. M. Schmidt, Bankass. 502 Jenny Petersen, Damefrisørinde 210 P. J. Jensen, Ejendomsmægler 124 Jernbanestationen: Alexa Jørgensen, Husass. 18 Vogterhus 26: Hans A. Petersen, Banearb. 99 Anny K. D. Petersen, Husassist. 6 L. H. Hansen, Overportør 136 98 80 31 2 192 24 105 74

Vogterhus 27: Chr. P. Christensen, Aldersrnt. Jens P. Olsen, Pensionist Farimagsvej 38: Rs. P. Rasmussen, Fragtmand Else Rasmussen, Elev 6 Frede H. Lund, Ejendomsmægler 918 Knud H. Lund, Assistent 6 39-41 J. E. C. A. Vogel, Læge 2797 Ingeborg Andersen, Husassistent 15 Carl C. Jensen, Restauratør 843 Bertha Larsen, Kokkepige 18 Kathe Panton, Husassistent 6 J. Nikolaisen, Postmester 1799 Kirsten Nikolaisen, Husass. 6 Herman Madelung, Postkontolør 713 Kirsten Jensen, Husass. 15 40 Hans P. C. Jensen, Vognmand 235 Jørgen Johansen, Chauffør 49 43 N. Borella-Hansen, Hdls.gartner 89 45 Maren K. Clausen, Aldersr. 2 Ole J. Clausen, Børstenbinder 6 Johannes Clausen, Murerarbm. 68 47 Evald Andersen, Vognmand 546 Henry E. Hansen, Chauffør 18 Jørg. Johs. Nielsen, Arbm. 86 Carl L. Jørgensen, Chauffør 55 49 Niels P. C. Hansen, Bager 31 Niels A. V. Andersen, Arbm. 6 Peter Neerup Jensen, Arbm. 9 Helmer Neerup Jensen, Arbm. 9 51 Carl P. Jørgensen, Bybud 254 Karen R. Jørgensen, Husassist. 18 52 KarenK. J. Poulsen, Kokkepige 21 Betty Fersbøl, Sygeplejerske 136 Kirsten Jensen, Husassistent 6 Anna Andersen, Husass. 12 Karna A. Hansen, Husass. 15 Karen M. Nielsen, Husass. 15 Inger Sofie Petersen, Husass. 21 Rosa K. Albrechtsen, Husass. 9 Agnes M. Sørensen, Husass. 12 Ane M. Hemmingsen, Husass. 12 Ane Marie Hansen, Økonoma 304 Laur. Rasmussen, Fyrbøder 31 Bengta Arnda, Aldersrentenyder 2 Marie Andersen do. 2 Lars P. Andersen, do. 2 Kristian Andersen, do. 2 Elisabeth Bendtsen, do. 2 Julie Berthelsen, do. 2 Marie S. Bendtsen, do. 2 Anders Christiansen, do. 2 Lars J. Christensen, do. 2 Karoline Dohse, do. 2 Bertha K. Frank, do. 2 Peder H. Haase, do. 2 Laur. P. Hansen, pens. Portør 18 Lars Hansen, Aldersrentenyder 2 Lars P. Hansen, do. 2 Johan Fr. Hansen, do. 2 Hans Kr. Hansen, do. 2 Eline Hansen, do. 2 Hans Jørgensen, do. 2 Hans K. Jakobsen, do. 2 2 ig 893

13

60 Hans P. Hansen, Papirarbejder 117 61 Karl K. Rasmussen, Hdl.agent 1861 Ester J. Ambæk, Husass. 9 62. Jens P. H. Petersen, Overass. 273 Sv. Aa. Carlson Green, Chauffør 62 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 7 Emilie Thomsen, Medhjælper 6 Else C. Thomsen, Eksped. 130 63 Henning Barfoed, Landinsp. 1272 64 Ernst Pedersen, Overpolitib. 465 Kamma R. Pedersen, Kontorass. 6 Oluf H. Harholt, Lokomotivf. 117 66 Hans P. Aagaard, Murerm. 2202 Elna Aagaard, Frøken 6 Jens P. Larsen, Lokomotivf. 310 Gudrun Larsen, Ekspeditrice 9 67 Hans V. Petersen, Aldersrenten. 2 Th. A. Hermansen, Aldersrenten. 2 Fr. A. Baes, Maskinarbejder 105 Carl G. L. Baes, Bankassistent 192 J. Stephensen, Træarbejder 6 Hans Oluf Hansen, Snedker 99 Ida A. Clausen, Aldersrenten. 2 I. P. Solimann Feldwos, Medhj. 0 Jul. Hemmingsen, Slagteriarb. 117 Hans C. Sørensen, Hdl.mand 7 68 Herman Kahler, Keramiker 1197 Torben Kahler, Arbejdsmand 74 Ane Marie Hansen, Enke 33 69 Holger Jeppesen, Maskinfabr. 74 Maren K. E. Hansen, Husbest. 12 Poul C. Jeppesen, Maskinfabr. 124 Viggo Hansen, Typograf 126 70 Jens C. Nielsen, Træarbejder 7 Thomas Nielsen, Bankassistent 186 Ebba M. Nielsen, Telefonistinde 21 Frede J. Hansen, Sadelmageri. 6 Niels C. Jacobsen, Motorfører 130 Svend Aa. Jakobsen, Kontorelev 12 Niels P. Just Jensen, Arbmd. 6 Gerda F. Jensen, Syerske 6 71 Karl A. Emilius, Overportør 130 Martha Sauermilch, Pensionist 6 Carla Sauermilch, Kassererske 158 Edith Thomsen, Ekspeditrice 142 72 A. K. Sørensen, Overportør 142 Ejvind Jørgensen, Træarbejder 68 73 Sv. Aa. Holbøll, Overlæge 3822 73 Ingeborg Hansen, Barneplejers. 21 Karen Gabrielsen, Kokkepige 21 74 C. Hemmingsen, Politibetjent 390 Gudrun Hemmingsen, Eksped. 86 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 62 Farvergade. 1 M. Nicolajsen, Skrædersyerske 14 Gerda E. Nikolajsen, Kontorass. 15 2 Peter E. Nikolajsen, Mekaniker 161 Dorthea Petersen, Papirarb.ske 55 Niels C. Petersen, Arbmd. 136 Kaj B. S. Larsen, Remisearb. 142 3 Hans Kaalund, Vaskeriejer 95 Tove Gøttsche, Ekspeditrice 12

2 2 2 2 2 *2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kirsten K. Jacobsen, Maren K. Johansen, Ludvig Jensen, Augusta Jensen, Rasmus Jensen, Kristian Jensen, Hans Jensen, Karen Jensen, Martha K. Jensen, Hedvig R. Jensen,

do. do. do. do. do. do. do. do. do.

do. Anna C. M. L. Jensen, do. Anna Marie Jensen, do. Jens P. Jensen, do. Karen M. Larsdatter, do. Etla Marie Larsen, do. Jens P. Larsen, pens. Vognpasser 86 Laura E. Larsen, Aldersrenten. 2 Johanne Madsen, do. 2 Ane Sofie Madsen, do. o Hans Nielsen, do. 2 Johannes Nielsen, do. 2 Hans Kr. Nielsen, do. 2 Hanne Marie Nielsen, do. 2 Rs. P. J. Nielsen, do. 2 Ane M. Olesen, do. 2 Marie K. Olsen, do. 2 Anna M. Olsen, do. 2 Lars Petersen, do. 2 Hans Pedersen, do. 2 Ane Pedersen, do. 2 Maren S. Pedersen, do. 2 Ane M. Pedersen, do. 2 And. Kr. Pedersen, do. 2 Petra Rasmussen,, do. 2 Anna K. Solbjerre, do. 2 Søren Sørensen, do. 2 Lars Thomsen, do. 2 Ole K. Eliasen, do. 2 Mette Marie Hansen, do. 2 Karen Hansen, do. 2 Anna K. Verup, do. 2 53 S. Sørensen, Redaktionssektr. 483 Harald Rasmussen, Barber 819 A. Rasmussen, Damefrisørinde 49 55 Johanne Andersen, Købmand 9 Hans O. Juul, Inspektør 235 Anker H. Ring, Politifuldm. 161 Kaj Hardorf, Inspektør 12 Lars Peter Nielsen, Repræsent., 99 Karen P. Nielsen, Kontormedhj. 31 Ernst Christensen, Kommunel. 390 Laurine Larsen, Kommunel. 608 Ejner P. Johansen, Arbm. 21 Gerda Christensen, Boghold. 502 Ernst Jacobsen, Barbersvend 80 Ejnar M. Calle, Assistent 204 56 Albert Christensen, Chauffør 130 Jens E. B. Christensen, Snedker 6 Carl Peter Mørkeberg, Træarb. 80 Mette Marie Date, Aldersrenten. 2 58 Jens Thirslund, Keramiker 1154 Jens H. J. Thirslund, Medhj. 6 59 Hans Julius Jensen, Smedem. 546 Edda I. Jensen, Kontorist 6 Aase Gerda Jensen, Husass. 6

14

Tove Brinch Nielsen, Damef.inde 86 Erik Kaalund, Elektriker 21 5 Vilh. P. Larsen, Havemand 86 Anna Margrethe Petersen, Enke 6 Christen Madsen, Arbmd. 6 Johs. Fr. Larsen, Arbmd. 105 Thorkil Nielsen, Arbmd. 6 Vald. Petersen, Lagerarbejder 68 Ane M. Hansen, fhv. Husbest. 6 Nielsigne Christensen, Aldersr. 2 J. P. Jacobsen, Arbejdsmand 6 7 Peder P. Frølund, Urmager 6 C. Sandford Jensen, Ingeniør 1563 Else Christensen, Husass. 12 Fr. H. Høyrup, Amtsfuldm. 1017 H. P. Andersen, fhv. Købmand 6 Pouline Jensen, Vaskerkone 6 Carl C. Nielsen, Fotograf 260 Agnes Nielsen, Husassistent 6 9 H. L. Christensen, Murerm. 446 Peter Christensen, Murersvend 124 Fritz W. Melms, Overtjener 235 N. Sørensen, Mejeriejer 136 11 Chr. E. Jørgensen, Kbmd. 310 Bertel Kriiger Præst, Repr. 130 Fasanvej. Jens P. Hansen, fhv. Gdr. 68 H. Andersen, Handelsgartner 161 Niels M. Hansen, Parcellist 12 Jens P. Petersen, Arbejdsmand 12 Fixvej. 1 Kristian E. Lind, Værkfører 254 3 Rasmine Jakobsen, Aldersrenten. 2 Christian Quist, Værkfører 409 4 Christian Rasmussen, Former 179 Frede Rasmussen, Træarbejder 31 Erling Rasmussen, Seminarieelev 0 Jens Thisted, pens. Togfører 142 5 Peter Olsen, pens. Baneformand 89 Rasmine Christoffersen, Aldersr. 2 Hans Frederiksen, Urmager 142 Frede Frederiksen, Lagerforv. 21 6 Christian Rasmussen, Papirarb. 68 Ole C. Petersen, Papirarb. 86 Karl O. C. Petersen, Bud 6 Anna Ludvigsen, Træarb.ske 7 Charlotte Andersen, Aldersrent. 2 Alma A. Andersen, Frøken 6 7 Lars P. Olsen, Pottemagersv. 198 Anna Olsen, Husbestyrerinde 6 8 Niels J. Nielsen, Mekaniker 6 Sv. Aa. Larsen, Arbmd. 18 Carl S. Espensen, Papirarb. 291 Hans Leif Espensen, Ekstraarb. 95 9 Niels Jacobsen, Arbejdsmand 43 10 Jørgen C. Olsen, Skomagerm. 68 Jørgen F. Esbensen, Landmand 6 11 Holger Christiansen, Tømrer 21 Chr. L. Hansen, Medhj. 6 Martha Olsen, Husmoder 31

Carla Christensen, Husass. 12 Carl V. Hansen, Fabrikant 13 Hans P. Larsen, Arbmd. Ella Larsen, Husassistent $ Aage Schneider, Arbejdsmand 31 Tora L. A. Larsen, Husmoder 6 Willy Torp Larsen, Kontorass. 242 14 Christen Johansen, Papirarb. 86 Ellen Petersen, Arbejderske 18 15 Nikoline M. Nielsen, Enkefru 6 Olaf Rasmussen, Kurvefabr. 6 16 Harald Mortensen, Cyklehdl. 273 17 Niels Johansen, Viceinspektør 639 Elli V. Johansen, Ekspeditrice 9 Edel V. Johansen, Kontorelev 6 18 Jakob Jakobsen, Maskinarb. 198 Knud P. Jensen, Stationsarb. 114 Carl Christensen, Værkfører 130 Kristian Jensen, Ekstraarb. 126 19 Anders Hansen, Overportør 142 Knud Hansen, Træarbejder 130 Erik Hansen, Træarbejder 9 Maren J. Hansen, Pensionist 6 20 P. Simon Hansen, Konsulent 117 21 Chr. Jensen Petersen, Typograf 310 Ellen Petersen, Frøken 6 22 Carl Clasen, Sagfører 943 Forsørgelsesanstalten. Oluf Petersen, Bestyrer 428 Karen Hedvig Pedersen, Husass. 15 Mary Christiansen, Husass. 15 Magda H. Jensen, Husass. 12 Adam Sten Andersen, Aldersr. 2 Jens G. Petersen, Aldersrenten. 2 Niels V. Jensen, fhv. Arbmd. 6 Aksel S. Jensen, Papirarb. 6 Marius F. Petersen, Arbmd. 6 Thora E. Jørgensen, Medhj. 6 Fredensvej. 1 Christian Hansen, Musiker 114 Betty Kristensen, Detailhdl. 6 Lars Chr. Olsen, Papirarb. 99 Hans Bjarne Olsen, Papirarb. 229 Børge W. Larsen, Tapetserer 86 3 Peter Petersen, Fabriksarb. 198 4 Thomas Oulund, Pensionist 62 Emmy Oulund, Husbestyrerinde 6 Ove Larsen, Keramiker 111 5 Aksel Andersen, Mekaniker 89 6 Jørgen Johansen, Sadelmager 49 Ejnar Madsen, Arbejdsmand 99 7 Hans P. Jensen, Arbejdsmand 27 Aage E. Jensen, Maskinsnedker 49 8 Ole M. Jørgensen, Arbmd. 114 Anna K. Jensen, Invaliderenten. 6 9 Magnus Lauridsen, Motorfører 291 Tage T. Lauridsen, Elektriker 55 Ebba T. Lauridsen, Husass. 6 9a Lars P. Hansen, Aldersrenten. 21 Villy Endahl Hansen, Medhj. 6 g 819 105

15

2 Christian Petersen, Chauffør 68 4— 6 Thorvald Petersen, Hdl.mand 6 Ernst G. Petersen, Murerlærl. 6 E. Brix Petersen, Mekaniker 31 Robert H. Petersen, Mekaniker 6 8 Karl V. Hansen, Tømrer 176 Ellen Petersen, Arbejderske 6 Mary Petersen, Husassistent 6 Harald Hansen, Handelsmand 6 Christen Johansen, Medhj. 6 Fyensvej. 1 Carl A. Sølberg, Papirarb. 89 Hans Sølberg, Arbejder 6 Ejler Nielsen, Arbejdsmand 68 Hans Chr. Jensen, Arbmd. 24 Karen S. Jensen, Aldersrenten. 2 Kaj O. Larsen, Papirarb. 117 Ivar K. Toft, Lokomotivfører 55 2 Kurt B. Christiansen, Tømrersv. 7 Niels C. Jørgensen, Arbmd. 6 Hans C. Demant, Chauffør 43 Niels O. Larsen, Former 21 Jenny Jensen, Husmoder 6 Evald Jensen, Tømrersvend 95 Vagner Jensen, Træarbejder 21 Jens Leo Nielsen, Chauffør 74 3 Knud V. Hansen, Arbmd. 18 Thorkild Petersen, Arbmd. 18 Ove Hansen, Maskinarbejder 74 Fr. V. Hansen, Arbejdsmand 6 Verner Amundsen, Pølsemager 6 Fr. K. Olsen, Aldersrenten. 2 Hans E. Hansen, Portør 86 5 Emil Bøje Jørgensen, Træarb. 111 Ella H. Larsen, Medhj. 6 Anna S. Larsen, Husassistent 6 Frants Larsen, Træarbejder 21 Anders Andersen, Portør 114 Harry Schwartzbach, Træarb. 161 Hans Bagger Larsen, Bager 27 Anton Patuel, Rejsende 74 7 Christian Rasmussen, Arbmd. 6 Hjalmar Hansen, Gartner 6 Jens R. Mogensen, Arbmd. 33 Jørgen S. Olsen, Arbmd. 37 J. P. Rasmussen, Aldersrenten. 2 Jens Larsen, Papirarbejder 55 Gallemarksvej. 1 Jens C. Lange, Papirarbejder 136 Robert A. Jensen, Papirarb. 95 2 Herman Petersen, Socialinsp. 657 Gudrun Petersen, Kontorass. 158 Maren Mathiasen, Husbest. 6 3 Poul Hartvig Meyer, Typograf 217 Jens A. Nielsen, Chauffør 80 4 Arthur Trågårdh, Skræder 564 5 Rasmus Jensen, Overportør 142 Poul Arne Jensen, Malersvend 12 Arvid Nielsen, Maskinarbejder 31 6 Kurt Drewsen, Bogholder 508

Ove Christensen, Kommis 24 10 Niels Petersen, Papirarbejder 254 Jørgen N. Hansen, Slagteriarb. 68 11 Jens C. Larsen, Chauffør 6 12 Juliane Nielsen, Aldersrenten. 2 Jens C. Petersen, Arbmd. 80 Thorvald Petersen, Kontorelev 37 13 Hans Christensen, fhv. Gdr. 6 14 Else Marie Jensen, Pensionist 6 15 Hans C. Petersen, Maskinarb. 198 Knud B. Petersen, Murer 55 Anna K. Petersen, Husbest. 9 Ebba S. Petersen, Bogh.ske 229 16a Oluf Sørensen, Arbejdsmand 27 Aage Petersen, Metalstøber 120 16 Jens C. Sørensen, Papirarb. 89 Hans C. Jensen, Chauffør 6 17 Lorentz Andersen, Fabriksarb. 114 Gudrun Andersen, Husassistent 6 18 Mads Petersen, Typograf 310 Kaj H. Petersen, Typograf 198 Gunnar Føhn Jensen, Tømrer 74 19 Jacob Christensen, Aldersrenten. 2 Ane Christensen, Aldersrenten. 2 20 Vald. Pedersen, Aldersrenten. 2 Gerda M. Pedersen, Frøken 6 21 Jens Nielsen, Aldersrenten. 2 Jens P. Nielsen, Havemand 12 22 Niels P. Nielsen, Former, 7 23 Bodil K. Olsen, Husmoder 6 Karen I. B. Olsen, Husass. 6 Svend Aa. Olsen, Former 204 24 Viggo Larsen, Bøssemager 105 25 Victor Schimmel, Skræder 49 26 Larsine Jacobsen, Detailhdl. 37 27 Hans Jensen, Overportør 161 Ingeborg Jensen, Assistent 235 28 Anton M. Hansen, Papirarb. 105 Ane D. Hansen, Aldersrenten. 2 29 Fr. V. Johansen, Fiskehdl. . 12 Helge A. B. Hansen, Papirarb. 6 Gunner E. Hansen, Arbejdsdr. 18 Max G. Hansen, Chauffør 21 Helmer Schwartzbach, Murer 86 29a Magnus E. Hansen, Arbmd. 37 J. P. Jensen, Arbejdsmand 6 Aurel Spiermann, Kontorist 113 Kaj V. Rasmussen, Kommis 6 30 Jens M. Jensen, Papirarb. 161 Erik Jensen, Papirarb. 186 Freiasvej. 2 Niels C. Hansen, Arbmd. 6 4 H. P. V. Christensen, Arbmd. 49 Hans V. B. Rasmussen, Slagter 142 Nis Petersen Skov, Arbmd. 12 Friggasvej. 1 Albert S. Hansen, Tømrersv. 6 Viggo Rasmussen, Arbmd. 49 Aksel Hermansen, Tømrersv. 114 Børge Hermansen, Arbejdsdreng 6 Gustav Hansen, Arbejdsmand 6

16

Bernhard Schou, Faktor 179 7 Christen Petersen, Pensionist 235 Niels Nielsen, Arbejdsmand 6 9 Niels C. Hansen, Papirarb. 117 Jørgen C. Poulsen, Aldersrenten. 2 10 Kristen Hansen, Kranfører 93 Peter Ch. Hansen, Barbermester 18 Jens Holger Hansen, Arbmd. 83 Christian Jensen, Malersvend 6 11 Christian Christensen, Kbmd. 235 Andreas Hansen, Tjener 55 12 Marius Knudsen, Ingeniør 819 Peder Hansen, Aldersrenten. 2 Astrid Hansen, Syerske 6 Anna I. Hansen, Syerske 6 13 O. Carstensen Egeberg, Træarb. 58 Børge Carstensen Egeberg, Læri. 6 15 Otto E. Aa. Sager, Maskinm. 583 16 Lars V. Stigsgaard, Politibet. 273 17 Nathalie Rasmussen, Enkefrue 2 Ingeborg Rasmussen, Husass. 6 18 Christian Damlund, Barberm. 117 Jørgen Jensen, Aldersrenten. 2 19 N. Jørgensen Nielsen, Assurd. 179 Henning Christensen, Eksped. 68 Niels S. Larsen, Former 126 20 Christian Jørgensen, Skræders. 105 Inge M. Jørgensen, Bruderielev 6 21 Carl Hansen, Mælkeforhandler 58 Alida Hansen, Husbestyrerinde 6 Karl H. P. Holm, Arbmd. 105 Jens H. Petersen, Invaliderenten. 6 23 Charles Mortensen, Murerm. 601 Jens P. Nielsen, Politibetjent 198 25 Otto Emil Petersen, "Snedker 86 Karen Hansen, Ekspeditrice 68 Jens P. Nielsen, Papirarbejder 74 LI. Gallemarksvej. 1 Johannes Jacobsen, Arbmd. Erik Jacobsen, Arbmd. Esther Jensen, Kontorass. Anna Villadsen, Husmoder Poul E. Villadsen, Arbmd. Carla Villadsen, Husass. Kaj Villadsen, Assistent Christian Petersen, Arbmd. Hans A. Larsen, Støberiarb. 86 Erna Haupt Larsen, Husmoder 0 2 O. Christensen, Maskinpasser 217 Peter Jørgensen, Papirarb. 74 Søren Larsen, Kedelpasser 86 Carl Larsen, Fabriksarb. 142 Karl Nielsen, Arbmd. 111 3 Knud Jensen, Papirarb. 161 Anna Jensen, Husassistent 6 Niels Petersen, Papirarb. 254 Jens Nielsen, Aldersrentenyder 2 Niels J. Nielsen, Skræder 111 Arne Ove F. Nielsen, Elektr. 95 18 124 6 6 95 6 6 235

Bag Bakkerne. Niels P. Rasmussen, Papirarb. 273 Gartnervænget. 1 Kn. E. Andersen, Maskinarb. 235 Karen E. Andersen, Kntass. 130 3 Harald Rydberg, Maskinarb. 130 5 Marius Ditlevsen, Modelsn. 93 7 H. Aksel Lund, Maskinarb. 95 9 E. Chr. Mortensen, Salsfmd. 198 Orla P. Hansen, Maskinarb. 179 11 H. Rs. Hansen, Papirarb. 80 Thv. H. Hansen »Sadelmager 21 Ruth G. Hansen, Husass. 6 13 Kn. H. Petersen Arbmd. 130 Ejner S. Hansen, Komm.ass. 83 15 Chr. B. Larsen, Lokomotivf. 217 Ellen Larsen, Husass. 6 19 Niels M. Nielsen, Chauffør 6 Kaj G. Jørgensen Maskinarb. 21 Godthaabsallé. 2 Viggo Rolf Andersen, Savsk. 95 Thv. Nieman Jensen, Arbmd. 80 Jens E. Hansen, Købmand 6 Gunnar Christiansen, Tømrersv. 21 Ane J. Jacobsen, Aldrtn. 2 C. Oluf Jacobsen, Savskærer 192 Poul J. Jacobsen, Savskærer 210 4 Axel Houmaae, Malermester 893 Kate M. Houmaae, Ekspd. 49 Peter Houmaae, Vognmand 217 5 Alfred Risør, Overinspektør 291 Ane M. Larsen, Kogejomfru 148 6 Rs. P. M. Petersen, Fabrikant 235 Ingeborg K. Clausen, Husass. 12 William M. Petersen, Repr. 27 Ellen T. Nielsen, Kokkepige 9* 7 Hansine M. Jensen, Syerske 68 Ane Pedersen, Husmoder 6 Ellen M. Pedersen, Ktn.ass. 341 Einar G. Jørgensen, Chauff. 111 9 Kaj V. F. Pedersen, Kommis 27 Anders Petersen, Arbmd. 58 Axel Aa. Hansen, Remissearb. 93 Axel V. Hansen, Snedker 192 10 A. Vindberg, Skomager 291 Stella O. Vindberg, Telefonist 105 Ulla Vindberg, Husbestyrerinde 12 12 Alfr. A. Larsen, Papirarb. 217 Holg. F. Christensen, Arbm. 83 13 Jens P. Hansen, Husejer 31 Aksel J. Rasmussen, Arbmd. 6 14 Johs. Nielsen, Bladforhandler 142 Knud O. Nielsen, Kleinsmed 86 15 Rs. C. Rasmussen, Skræderm. 55 Gerda Rasmussen, Bogbinder 24 Stella V. Rasmussen, Frk. 0 16 Carl Chr. Nielsen, Chauffør 6 N. H. Sørensen, Slagteriarb. 217 Ellen Sørensen, Arbejderske 62 Børge Larsen, Typograf 55 H. C. Vilh. Andersen, Arbmd. 7

17

Jens Chr. Andersen, Aldrtn. Anna H. Jacobsen, Husmoder Else M. Jacobsen, Kontorelev 18 H. P. Carstensen, Skræder Inger M. Carstensen, Prk. Ove L. Nielsen, Træarb. Erik V. G. Nielsen, Træarb. 12 Poul E. Hemmingsen, Landarb. 22 19 Niels Th. Thybo fh. Kbmd. 179 Zenia Hermansen, Husmoder 6 20 A lf Mortensen, Tobakshandler 347 A. M. Kristensen, Borgmester 1124 Vera Kristensen, Biblioteksass. 148 Henny E. Rasmussen, Husass. 12 21 Rs. V. Johansen, Maskinm. 465 Louis R. Johansen, Lærling 6 Peter Johansen, Arbmd. 6 22 Anton M. Jørgensen, Arbmd. 80 Trine Hansen-Hviid, Husmoder 18 I. Marie H. Hviid, Strygerske 6 23 J. P. Petersen fh. Bankdir. 347 Gerh. E. Sørensen, Papirarb. 130 24 Peter Vald. Jensen, Pensionist 111 Julie S. Jensen, Elev 24 25 Jørgen Jensen, Pensionist 114 Hans V. Jensen, Repræsentant 24 26 Gunner Jørgensen, Bademester 254 Alfr. L. Jensen, Fiskeribetjent 124 27 Lars M. Nielsen, Skibsfører 657 Laners Nielsen, Bankprokurist 341 Anna Sv. Nielsen, Husass. 6 Viggo Sv. Nielsen Kommis 114 Gottliebsvej. 1 Svend Hansen, Komm.lærer 235 3 Jens Klausen, Fabrikant 1818 4 N. Chr. Mortensen, Arbmd. 6 Inger K. Mortensen, Ekspd. 6 Georg Tage Petersen, Tjener 9 5 Karl A. Frederiksen, Arbm. 117 Villy E. Frederiksen, Arbm. 86 Edm. A. Frederiksen, Træarb. 31 Rs. A. Amundsen, Fabriksarb. 39 6 Carl P. Hansen, Papirarb. 124 Bodil H. Hansen, Husbest. 6 Oskar O. Hansen, Medhj. 80 Georg Nielsen, Papirarb. 6 7 Karen L.. Jensen Husmoder 62 Bodil H. Jørgensen, Husmoder 2 8 Niels Chr. Jensen, Papirarb. 124 A ja Toft Jensen, Ekspd. 6 9 Erik A. Nielsen, Komm.lærer 483 10 Hans L. Ditlevsen, Papirarb. 111 Anna H. Ditlevsen Bogholderske 6 11 Egon F. Petersen, Købmand 1011 H. R. Rasmussen, Trafikass. 310 12 Chr. Pedersen, Telefonmontør 161 Dagmar E. Ludvigsen, Træarb. 37 13 Holger Rasmussen, Bestyrer 254 G. Vald. Rasmussen, Murersv. 176 14 Jette N. Jørgensen, Enke 111 Ellen J. Hansen, Enke 62 15 Osv. Christiansen, Maskinf. 130 2 17 Jens P. Jensen, Kollektør 76 6 6 6 12 186

17 Martin A. Borring, Pensionist 161 Anna M. Hansen Enke 6 Ellen K. Hansen, Ekspd. 167 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Maler 27 2 Holg. Christensen, Sadelm. 136 Georg F. Hansen, Former 89 Em. Kann, Typograf 198 Peter Th. Jensen, Købmand 18 Frede Jensen, Lærling 6 3 Niels Jul. Hansen, Arbmd. 198 Poul E. Hansen, Gartnerlærling 6 4 Jens P. Petersen, Papirarb. 124 5 Fr. V. Sørensen, Komm.lærer 508 Axel C. Sørensen, Elev 0 6 Gert Petersen, Arbmd. 136 Maren S. Petersen, Aldrtn. 2 7 Ole Jensen, Aldersrentenyder 2 Karen Jensen, Bogholderske 242 8 Anna M. Hansen, Syerske 12 Grethe Hansen, Damefrisørinde 6 Svend O. Pedersen, Arbmd. 68 10 Chr. Hansen, Aldrtn. 2 Pouline R. Larsen, Aldrtn. 2 14 Kr. E. Mortensen Former 18 Erik H. Andersen, Mekaniker 83 Søren A. Jakobsen, Chauffør 43 Gudrun L. Hansen, Husass. 21 Chr. A. Petersen, Slagteriarb. 6 Peter O. Pedersen, Købmand 6 Ejner Christiansen, Arbmd. 55 16 Holger A. Grand, Bogholder 372 Aksel Larsen, Maskinarb. 161 18 Marius Thuesen, Komm.lærer 372 C. Christoffersen, Trafikass. 217 Grønnegaarden. 2 Carl Petersen, Particulier 21 Peter Kaj Petersen, Chauffør 95 Sidenius Hansen, Mekaniker 291 2 Mathias Nielsen, Telefonm. 117 4 H. C. Luttermann, Inkassator 99 Johanne Luttermann, Husass. 6 Kresten Jørgensen, Smedesv. 117 Sv. B. Jørgensen, Snedkersv. 95 Lilly M. Jørgensen, Husass. 6 Harald S. Larsen, Maler 6 Chr. Hansen, Arbmd. 7 6 Frede J. Jakobsen, Chauffør 89 L. A. Jørgensen, Overportør 114 Ole Jensen Arbmd. 6 Edith Jensen, Kontorist 6 Signe Jensen, Kontorist 49 P. Herm. Sørensen Arbmd. 6 8 Hans P. Hansen, Papirarb. 86 Niels C. J. Nielsen ,Arbmd. 58 Em. P. Nielsen, Bud 6 Charles H Rasmussen, Arbm. 117 Ivara H. Carstensen, Enke 6 Carl Aa. Carstensen, Bagersv. 21 Erik C. Carstensen, Bud 6 10 Rs. Peter Hansen, Arbmd. 6 V. H. Christensen, Murerarb.. 62

18 Fr. A. Schimmel, Kontorist 130 Poul H. Schimmel, Kontorist 74 S. Th. Vincentzen Arbmd. 197 Rob. V. Vincentzen, Ekspd. 9 12 Beate Olsen, Kontorass. 161 Harald Hansen, Kedelpasser 198 Ejner E. Hansen, Maskinarb. 12 Maren E. Jensen, Husmoder 6 Grethe Jensen Ekspd. 6 Ingeborg Erikson, Husmoder 6 M. Betty Erikson, Arb.ske 24 Grønnegade. 1 C. Christoffersen, Gæstgiver 124 Jensigne Christoffersen, Medhj. 21 Jens P. Jensen, Arbmd. 6 H. P. Christensen, Snedkerm. 37 Lilly Christensen, Ekspd. 6 Fr. Møder, Pensionist 43 Jens Karl Hansen, Billedskærer 43 Johanne R. Hansen, Aldrtn. 2 Anna M. Hansen, Billedskærer 6 Karen C. Sørensen, Arb.ske 6 Anna J. Sørensen, Husass. 6 Hans Vald. Sørensen, Arbmd. 12 2 Chr. E. Dyndgaard, Købmand 0 Else M. Larsen, Husass. 12 3 Agnes M. Jacobsen, Husejer 204 Holg. Stridsland, Konditor 273 Aksel Petersen, Arbmd. 12 4 Fr. Chr. Seerup, Distriktsm. 235 Gert Seerup, Typograf 223 Alma E. Seerup, Elev 6 Karen Oda Jensen, Elev 6 5 Louis Louens, Restauratør 58 Marie Mortensen, Aldrtn. 2 J. H. Østergaard, Pensionatsv. 62 Frederik Hansen, Arbmd. 105 Hans P. Hansen, Arbmd. 192 Karl O. N. Andersen, Mælkeh. 136 Hans P. Andersen, fh. Tjener 6 Verner R. Weber, Arbmd. 31 Chr. V. N. Andersen, Mælkeh. 6 Sv. Aa. D. Hansen, Former 6 Carl G. Jørgensen, Former 55 Lars P. Christiansen, Snedker 130 Inger E. Petersen, Husass. 9 6 Carl Thv. Hansen, Drejermester 6 Erik Lindg. Hansen, Bud 6 J. P. Christensen Arbmd. 86 Frithjof Wentzel, Arbmd. 95 Viggo A. Larsen, Landmand 62 Marius Larsen, Arbmd. 62 Sv. Aa. Mortensen, Medhj. 24 7 Kai Otto Henriksen, Papirarb. 105 Karen S. Hansen, Aldrtn. 2 Trine Henriksen, Enke 2 Hans Oluf Petersen, Arbmd. 62 8 Sv. Henriksen, Gyklehandler 273 L. Holg. Lindberg, Konditor 6 9 Karoline J. Nielsen, Husejerske 21 Lars P. Petersen, Handelsmhj. 80 Theodor Lang, Urmager 6 Niels F. Christensen, Arbmd. 6

Niels Chr. Jensen, Aldrtn. Kaj L. S. Jensen, Træarbejder Chr. V. Jørgensen, Arbmd. Kirsten Olsen, Aldersrenten. Hansine M. Madsen, Aldrtn. 2 Peter Jensen, Aldersrentenyder 2 10 Peter Emil Krarup, Oberst 1365 Rigmor Rasmussen, Husass. 6 Carl V. Nielsen, Overoff. 217 Jens Chr. Jensen, Officiant 111 Peder Egon Nielsen, Bankelev 9 Hans S. Nielsen, Sergent 24 Henry Sørensen, Officiant 68 Olaf L. Andersen, Officiant 120 Søren L. Pedersen, Korporal 18 Erik R. Steenstrup, Prm.løjtn. 95 P. Riis Lassen, Kaptajnløjtn. 328 Gerda K. Jacobsen, Husass. 9 Marius Kryhlmann, Overserg. 114 Alfr. J. Nielsen, Sergent 9 Hans Chr. Andersen, Sergent 105 Rs. Helge Paulsen, Sergent 12 Jens H. Johansen, Officiant 130 Carl J. V. Jensen, Officiant 328 11 Lars P. Jacobsen, Restauratør 254 Esben Jacobsen, Kommis 6 Kaj Jacobsen, Elektromekahiker 6 Edith E. Rasmussen, Husass. 9 Max W. Mortensen Maskinarb. 0 Sofus H. Winberg, Tjener 12 Peter Chr. Johansen, Arbmd. 24 Peter G. Johansen, Malersv. 12 Hans Ove Johansen, Bagerikarl 6 12 Inge Havemann, Kontorass. 6 Kai Carstensen, Malermester 95 Gunnar F. Jensen, Officiant 55 Jens Peter Jensen, Arbmd. 6 12 Fr. C. Hansen Skomagerm. 111 13 Niels Jensen, Bestyrer 37 Martha K. Hansen, Husass. 6 Thv. Petersen, Medhælper 6 Jens Peter Jensen, Arbmd. 18 Gustav V. Schrøder, Aldrtn.. 2 Martin Petersen, Murersvend 24 Knud Kr. Andersen, Sliber 6 Hans Jørg. Hansen, Arbmd. 6 14 Th. Bertelsen, Bømeh.lærerinde 43 Ellen Salling, Bømeh.lærerinde 6 15 Hen. Henriksen, Marskandiser 105 Kaj Aksel Petersen, Medh. 6 16 Thyra Schlichting fh. Direktr. 86 Ludovika M. Schlichting, do. 6 Agnes M. Schlichting, Kass. 359 Jens Chr. Jensen, Portner 291 Kurt Kragh Jensen, Elev 0 Jens Søgaard, Forvalter 465 Poul Kr. Ravn, Ekspd. 229 Holger Sv. Hansen, Ekspd. 6 17 Anna I. Nielsen, Købmand 6 Emst Chr. Nielsen, Smedesv. 24 Rita E. Hansen, Husass. 6 Dorthea S. Petersen, Enke 6 Kai Martin Larsen, Gartner 31 Maren Christiansen, Enke 6 Katherina Christiansen, Aldrtn. 2 2 6 6 2

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56

Made with FlippingBook - Online magazine maker