Somnus nr 1_2017

sov på ryggen Skjærer du tenner om natta? Ikke N år de ikke snorker, skjærer de tenner. Da hjelper det å snu seg og ikke sove på ryggen.

Georg Mathisen tekst

Mange av dem som lider av søvnap- né, har også bruksisme. Det vil si at de skjærer tenner, gnisser eller biter sammen tennene. Vanligvis ubevisst,

mens de sover. På ryggen

– De fleste som har søvnapné, sover på ryggen. De fleste som skjærer ten- ner, gjør det også mens de sover på ryggen, forklarer Gilles Lavigne. Den kanadiske professoren og forsk- ningssjefen har besøkt Bergen. På Sovno på Haukeland fikk leger, for- skere og studenter høre siste nytt om forskning på forholdet mellom blant annet søvnbruksisme og søvnapné. For pasienter med søvnapné er posi- sjonsterapi – rett og slett det å sørge for at pasienten snur seg og ikke sover på ryggen – nyttig tilleggs- hjelp. – For søvnbruksisme bruker vi aldri den metoden. Men egentlig er det den vi bør prøve aller først, ifølge Lavigne. Sirkelpust Han forteller om en rekke «mirakel- metoder» som nordamerikanske søvnsyke tilbys. Noen er seriøse, andre er det ikke – de fleste er dyre. – Det finnes en rekke øvelser. Vi vet

Dødeligheten er 3,4 ganger høyere blant apnépasientene som ikke behand- les, mens CPAP og skinne gir samme effekt, forteller Gilles Lavigne. Professoren ved universitetet i Montréal har besøkt Bergen. (Foto: Georg Mathisen)

ikke hvilke som er bra og hvilke som ikke er det. Du kan gjerne gå til en guru i California og betale 20 000 kroner for et helgekurs, men den eneste kjente øvelsen er å spille did- geridoo, sier Gilles Lavigne. Han snakker om det australske instrumentet av en uthulet trestamme. Den som spiller, må bruke sirkelpust – altså puste inn om nesen og blåse ut med munnen samtidig. CPAP er gullstandarden Lavigne har bakgrunnen sin fra tann-

helse. Dermed havner han midt oppi profesjonsstriden rundt søvnsykdom- mer: Hva er det tannlegen skal gjøre og hva er det som hører til hos legen? – Det er alltid legen som skal stille en søvnapné-diagnose. Men skinner og andre hjelpemidler i munnen skal tilpasses av en kvalifisert tannlege med opplæring og erfaring i søvnme- disin, sier han. Selv om han gjerne tar jobben med å tilpasse skinner, så mener han at CPAP er gullstandarden i søvnapné-

14

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker