Somnus nr 1_2017

M atematikere og ingeniører prøver å hjelpe legenemed å for- utsi omsøvnapné-operasjonen kommer til å virke. Matematikk

mot søvapné

Illustrasjonen viser den banen luften følger fra utsiden av hodet, inn gjennom nesebo- rene og ned luft- veien.

Georg Mathisen tekst

Mange er operert mot søvnapné, men vanligvis er operasjonen til liten hjelp. Rundt hver femte søvnapné- pasient som får operert tett nese, blir frisk. De fleste merker ikke noen endring, mens noen til og med blir verre. Problemet er at ingen vet hvor- for det skjer og hvem inngrepet vil lykkes på. Oljeteknologi Hjelpen kan ligge i industrien. Kanskje kan de samme matematiker- ne og ingeniørene som beregner hvordan olje, flytende metaller og andre væsker og gasser strømmer gjennom et rør, også beregne hvor- dan luft strømmer gjennom nesen og luftrøret til et menneske. Det er nem- lig like store forskjeller på luftveier som på fingeravtrykk. Samtidig er det ingen som vet akkurat hvordan luftstrømmen og luftveiene påvirker hverandre. Nesebormodell Sintef-forsker Sverre Gullikstad

Johnsen prøver å finne svaret. På dataskjermen har han en modell som er så komplisert at det tar superdata- maskinen på Sintef halvannen uke å regne ut og animere et sekund med luftstrømmer. På kontoret har han en 3D-utskrift av nesen og luftrøret til en pasient. Og på medisinsk fakultet på St. Olavs Hospital har han samar- beidspartnere med medisinsk eksper- tise. – Globalt sett er dette en ganske ny angrepsvinkel. I første omgang leter

vi etter veldig tydelige endringer i strømningsmønsteret før og etter kirurgien. Så får vi se om vi kan koble det til bedring eller forverring i søvnapnéen, forklarer Sverre Gullikstad Johnsen. Beregner før og etter Målet er å kunne sammenligne en håndfull pasienter der noen er blitt bedre, noen dårligere og noen ikke har hatt noen effekter av operasjonen. – Vi bruker bilder før og etter til å

Dette er et gryende fagfelt, så vi vet ikke riktig hva vi leter etter ennå. Sverre Gullikstad Johnsen, forsker

SOMNUS NR 1 - 2017

16

Made with FlippingBook flipbook maker