Somnus nr 1_2017

Avskjed med Britta Nilsson på NevSom

Fra 1. januar 2017 er Michael B. Lensing (t.v.) konstituert sek- sjonsleder for NevSom på Ullevål. Britta Nilsson , som ledet NevSom fra etableringen av senteret for to år siden, gikk av med pensjon fra 1. januar. Spesialpedagog og ph. d. Michael B. Lensing er konstitu- ert seksjonsleder frem til den nyansatte lederen (Cathrine Monrad Hagen) tiltrer etter sommeren. Britta Nilsson er utdannet psykolog og har i tillegg en mastergrad innen pedagogikk og helseadministrasjon. Hun startet sin karriere som pedagogsik- psykologisk rådgiver ved PPT i Moss, og jobbet etter dette som forsker på Sintef i syv år, før hun startet i «sjeldenfeltet», der hun har mer enn 20 års erfaring som leder. Nilsson har blant annet vært direktør på Frambu, før hun i 7 år var leder på Nasjonal kompetanseenhet for autisme. NevSom har til sammen 17 ansatte, herunder leger, psykolo- ger, og rådgivere med ulik fag- bakgrunn. NevSom finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet.

Nye regler for egenandeler for 2017 Grensen for fritak fra egenandeler for barn heves fra 12 til 16 år for fysioterapi. Endringene innebærer at om lag 9000 barn som i dag betaler egenandel slipper dette. Egenandelstak 2 senkes med 680 kroner fra 2670 til 1990 kroner. Dette er et tiltak for alle, men vil særlig være positivt for dem med høye sykdomsutgifter. Egenandelstak 2 automatiseres. Det innebærer at pasienter slipper å sende inn kvitteringer for betalte egenandeler, og frikortet blir sendt automatisk når taket er nådd. Diagnoselisten har gitt rett til gratis fysioterapi for de med en bestemt diagnose, mens de med diagnoser som ikke står på listen må betale selv. Listen erstattes nå med en ordning som innebærer at de som i dag har fått gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er van- lig i helsetjenesten. Pasientene med sykdommer som før ikke har stått på diag- noselisten får lavere utgifter.

På lyttepost

TARRAGONA/VOSS: Somhotellg jest har jeg overhørt detmeste fra korridorer og naborom. Kranglende familier, falsktsyngende renholdere, tele- fonsamtaler om forretnings- hemmeligheter, dårlige tv-show, rytmiske toaletter og en dusj stemt i G. For ikke å snakke om alle sombenytter hotellopp- holdet til å samarbeide om lakenskrukkingmed et lydnivå somantageligvis overgår det daglige, uten at jeg skal vurdere omdet skyldes at de endelig har kunnet sette ig jen ungene hjem-

me eller omdet skyldes at de endelig har kunnet sette ig jen ektefellen hjemme. Noen ganger blir det formye av det gode. Det har hendt jeg har klaget på svensk hålligång på naborommet når det er blitt altfor langt overmidnatt og Vikingarnas samlede verker fremdeles ikke er helt ferdig avsunget. Og en sjelden gang har jeg bitt i det sure eplet og spurt om jeg ikke kan få et annet rom. Det spørsmålet sitter langt inne. Nordmenn er beskjedne og kla-

18

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker