Somnus nr 1_2017

E-læringskurs om narkolepsi NevSom har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ung- domsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset. Når du har gjennom- ført kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om nar- kolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan tilrettelegge skolehverda- gen for elever med narkolepsi. Kurset tar ca 20 minut- ter å gjennomføre. Ta det gjerne sammen med noen. Kurset fungerer best på pc eller lesebrett. Kurset finner du på nettsiden til nevsom.no. Nettportal for pårørende Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettsi- de for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer. På nettsiden har vi også laget en karttjeneste hvor du kan søke opp din kommune og finne linker til hjelpetiltak i ditt nærområde. Pårørendelinjen er en landsdekkende veiledningstjeneste for pårørende. Her får du individuell sosialfaglig veiledning. Du kan kon- takte oss via chat, mail eller telefon. Vi har taushets- plikt. Pårørendelinjens åpningstider er: Mandag 9-11:30 og 16-19 Onsdag-fredag 9-11:30. Bedre pårørendestøtte Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 13. janu- ar 2017, ble godkjent i statsråd samme dag og sendt som proposisjon til Stortinget (dvs. forslag til lovvedtak) En ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor perso- ner med særlig tyngende omsorgsarbeid. Etter bestem- melsen skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av avlastning, omsorgsstønad, opp- læring og veiledning.

Skapning Blir mildere

Trøtt- hetsprob- lemer

Grunn til søvn- mangel

Leve Ektefelle

Tøy

Utbytte Kontrol- lere

I orden

Ritual Sted i Hedmark

Naboer Super- stisjon

Røytet

Omv. gave Etter

Pro- nomen

På «på»- knappen

Sted i Nord- land

Teltplass Drikk

Ordner

Gang Fersk

Holder utenfor Tall Hjerne- trim

Real

KRYZZZORD Finn løsningsordet i de gule feltene og send det med navn og adresse til sovnforeningen@gmail.com. Vi trekker en vinner som får tilsendt fem FLAX-lodd. Kryssordløsningen i forrige kryssord var VÅKEN: Fem FLAX-lodd sendes til Geir Gjerde i Misje.

gangen. Byggmesteren somsto bak hotellet i sin tid, hadde ikke overanstrengt seg på lyd- isoleringsfronten,menmed tre rommellom meg og de stakkars foreldrene som ikke kunne slippe unna like enkelt sommeg, så holdt det. Det førte til at jegmåtte gi slipp på en særs behagelig sofa og et romslig bad,men jeg hørte ikke en lyd fra bleieavdelingen resten av døgnet. Derimot er jeg overbevist omatmannen somholdt til på naborommet, håndsaget nokved til å holde hotellet varmt g jennom vinteren. Så varmt somdet var på rommet og såmye ved somde sikkert trengte, håper jeg virkelig at CPAP-enmin ikke bråket nok til å forstyrre ham. Georg Mathisen

Ekstramye styrmed rombyttet blir det når man har pakket ut,montert CPAP-en og kan- skje til ogmed sittet på sengen eller brukt badet. Da fårman dårlig samvittighet for å flytte på seg, siden det fører til at hotelletmå g jøre rent på to rom i stedet for ett. Men noen ganger harman ikke noe valg. For eksempel når foregående natt harvært kort, kommendemorgen er tidlig – og de to kon- stant skrikende ungene i bleiealder fra den relativt fine restauranten,viser seg å bo på naborommet og å ha tattmed seg lydnivået dit. Da alt det skjedde samtidig, og jeg dessu- ten hadde glemt de støydempende hodetele- fonenemine på den andre siden av fjellet, måtte jeg bare ringe resepsjonen og spørre omdet fantes noen løsning.

ger ikke.Totninger er endamer beskjedne og klager endamindre. Da snakker jeg omå klage til den somhar ansvaret, selvsagt – vi er mestre i passiv-agressive kommentarer og i gretnemeldinger til alle andre enn de ansvarlig. Også den gangen naboene på et katalansk hotell i ultrabilligklassenmed jevnemellom- romhenga seg til slikt somman g jør på Discovery Channel, så lot jeg være å banke i veggen.Jeg var fristet til å gå og banke på og si «hør nå her, guttenmin,vi somharvært med på de greiene der før, pleier å holde det gående i littmer enn et halvtminutt og å tenke litt på damen, også». Men jeg er for høflig, regner jegmed. Eller bare for lat til å kle påmeg og stå opp ved tretiden omnatten.

Løsningen ble å flytte et lite stykke bortover i

19

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker