Somnus nr 1_2017

– Vi må være synlige

enqueten

Hvordan mestrer du hverdagen: Mestrer hverdagen ved å krumme nakken og leve det livet jeg har fått tildelt med feil og gle- der. Godtar at det inn- imellom ikke går som planlagt. Hva kunne gjort hver- dagen lettere: Det hadde vært let-

Hva skulle et eventuelt medlemsmøte nær deg handle om: Hva som har skjedd i de siste årene i forhold til forskning på hypersom- nier, medikamentelle endringer mv. Hvordan kan helseve- senet bli bedre i for- hold til din diagnose: De kan kun bli bedre ved informasjon, øke «status» på søvnlidelser og følgesykdommer. Hvordan kan vi verve flere medlemmer: Vi verver best ved å være synlige, samt å nå frem til pårørende som i mange tilfeller trenger like mye informasjon som den som er ram- met. Søvnlidelser ram- mer hele familien. Stands, Facebook, nett- kurs for medlemmer mv. Yndlingsmelodi: Bouleward of broken dreams – Green Day. https://open.spotify.com /track/1hwJKpe0BPUsq 6UUrwBWTw

tere å slippe å forklare så mye. Kunnskap gir forståelse. Hva kan Søvnforeningen gjøre for deg: Fortsette å jobbe med å spre informasjon til menigmann, politikere og helsevesen.

Navn: Line Mikalsen-Høiback Alder: 48 Fylke/Region: Telemark Diagnose: Narkolepsi med katapleksi

Er det viktig å stå på stand: Ja, å nå frem med budskapet, alle mennesker treng- er søvn og mange er uvi- tende om egen og andres søvn- lidelse. Er det viktig å påvirke politi- kere: Ja, i henhold til medikamenter, NAV, trafikk- lov og skape forståelse for usynlige han- dicap.

28

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker