Somnus nr 1_2017

J eg er hele tiden opptatt av hvilken forskjell Søvnforeningen utgjør for våre medlem- mer. Det helt åpenbare er nødvendigheten av å påvirke helsemyndighetene til å ha tilstrek- kelig kapasitet til å gjennomføre diagnostise- Vi er ikke annerledes ‘’ Vi har en sykdom som for noen betyr begrensninger. ring, behandling og oppføl- ging. Her hviler vi ikke ett øyeblikk. M en det er en annen oppgave som har opp- tatt meg mye i den senere tid. Det er å finne nøkkelen til det gode liv også for oss

tene. Partnerskapet blir konfliktfylt og en flyt- ter ut – og i noen tilfeller tolker kolleger og familie oss som late og arbeidssky. Jeg har søvnapné – og har opplevd å måtte flytte til eget soverom, på grunn av min kraftige

snorking. Heldigvis har jeg en arbeidsgiver som sørget for at jeg kom under behandling – og fikk god hjelp. Slik er det dessverre ikke for alle. I Søvnforeningen vil vi frem- over tilby flere mestrings- seminarer hvor spesielt

med en søvnsykdom. Samfunnet rundt oss, arbeidsgivere og ikke minst våre nærmeste trenger mer informasjon. Det å vite – legger grunnlaget for bedre forståelse av hvordan vi har det i hverdagen. Med mer informasjon og gode samtaler, kan hverdagen legges opp slik at alle i vår nære krets opplever å ha best mulig livskvalitet. V i hører historier om narkolepsi og idiopatisk hypersomni-pasienter som ikke har et sosialt liv. Mister jobbmulighe-

pårørende blir invitert til å delta. Den første muligheten blir under vårt årsmøte i april. Vi har tro på at denne formen for treff med ekspertise på plass, kan gjøre en forskjell. V i er ikke annerledes enn andre, vi har de samme følelser og behov som alle andre mennesker. Vi har en sykdom som for noen betyr begrensninger. Men det kan vi leve godt med hvis våre nærmeste forstår. Pål Stensaas, leder

31

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker