Somnus nr 1_2017

KONSTANSE I BODØ

17 -årige Konstanse Leithe har kun vært i samme tidssone som resten avverden én gang i sitt tenåringsliv – da hun var på ferie med familien i Tokyo. – Da var det jeg somvar våken og opplagt, og storesøsterenmin somvar sliten og ville hjem, ler Konstanse.

JAPAN-TID Lever godt på

lien, lærerne og spesialhelsetjenesten i Bodø. Det er bare rundt 200 perso- ner i Norge som har idiopatisk hyper- somni, og det var ikke enkelt å få henne riktig medisinert. De prøvde blant annet lysbehandling – som absolutt ikke virket, og ritalin, som ga henne problemer med å sovne. Nå er hun stabil, men blir fortere sliten enn andre ungdommer. Hjernen rea- gerer som om hun får for lite søvn, og hun hangler seg gjennom dagene på videregående. Det eneste hun har fått fritak fra, er gymnastikk. – Jeg bruker et par timer hver dag på å få henne opp av senga. Det hender fortsatt at jeg bare må la henne sove. Hun må få i seg frokost, og jeg kjører henne de 700 metrene til skola, sier Lisbeth. – En bivirkning er at jeg mister mat- lysten og kjenner ikke at jeg er sulten før jeg blir sint. Vennene mine spør meg jevnlig om jeg har spist, sier Konstanse. – I fjor var hun kritisk tynn, men nå takler hun bivirkningene bedre og spiser på tross av at hun ikke har matlyst, sier Lisbeth.

Aina Johnsen Rønning tekst og foto

Da Konstanse ble umulig å vekke som 13-åring, trodde familien det var ADHD og dro til utredning hos BUP. Mange av symptomene var de samme som andre i familien slet med før de fikk ADHD-medisin. Først etter tre år ble hun utredet for alvorli- ge søvnsykdommer. Da kunne hun sove i 48 timer, være våken i fire timer for så å legge seg igjen. Dødstrøtt. – Jeg hadde to vannflasker ved senga fordi jeg var kjempetørst når jeg våk- net. Selv under utredningen til BUP sovnet jeg i pausene, men de kogniti- ve testene gjorde jeg det kjempebra på, sier Konstanse. – Det liknet på ADHD, for når vi fikk henne opp og på skolen, ble hun aggressiv og kvalm, og måtte hun være i ro, ble hun fort rastløs, sier mamma Lisbeth Fjell Leithe. – Gjett om jeg ble overrasket over fire i matte og naturfag på ungdoms- skolen – jeg som sov meg gjennom alle timene, sier Konstanse.

– Ja, du har et godt hode og flyter på det slik at karakterene er ganske gode, medgir Lisbeth. Kompetanse fra Danmark Konstanse måtte slutte på turn fordi hun manglet energi, og søvnbehovet ødela mye for det sosiale livet hen- nes. Da hun fikk dignosene ble hun både lettet og fortvilt. Hun var ikke bare en «umulig ungdom», men hun må slite med bivirkninger og sympto- mer resten av livet. Diagnosene – idiopatisk hypersomni og forskjøvet søvnfasesyndrom – var såpass uvan- lig at det kom opp en lege fra Danmark for å lære opp legene, fami-

Sjefen min hadde jo selvsagt googlet meg og funnet ut om sykdommen, og ble glad for at jeg tok det opp. Konstanse Leithe, Bodø

4

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker