Sarkomen 2/2020

/ Kreftrehabiliteringssenteret, Kreftklinikken OUS

anbefaler å bruke lydfil i starten. Lydfil til øvelsen over finner du her (kun tilgjengelig på engelsk): https://www.actmindfully.com.au/free-stuff/ free-audio/ Tiden rundt kontroll Tiden rundt kontroll kan være vanskelig og energikrevende. Mange av våre pasienter forteller at frykten for tilbakefall øker i disse periodene. Vi mener det er viktig å anerkjenne at kropp og sinn for mange vil settes i beredskapsmodus i perioden rundt kontroll, og at dette vil kreve både fysisk og psykisk energi. Likevel ser vi at både pasienter og omverdenen kan undervurdere den belastningen disse periodene innebærer. Det kan medføre at det blir langt vanskeligere å håndtere frykten for tilbakefall, som jo gjerne er forsterket på dette tidspunktet. Vi har erfart at egenomsorg er særlig viktig i disse periodene. Det faller lett for de fleste av oss å støtte andre når de har det vanskelig, mens vi ofte bagatelliserer påkjenninger og egne behov når det gjelder oss selv. Egenomsorg handler om å ta sine egne behov på alvor og prioritere å ivareta seg selv. Det innebærer blant annet å erkjenne egne vanskelige følelser og å respondere omtenksomt og aksepterende på disse følelsene og behovene. Hva vil det bety for deg å anerkjenne at perioden før kontroll er preget av mer usikkerhet og bekymring enn vanlig? Innvirker det på kapasiteten din? Det er helt ok at det er sånn, det betyr at du er menneskelig. Vi mener det kan være en god øvelse å spørre seg selv: Hvordan kan jeg ivareta meg selv best mulig i denne perioden? Pasientene våre svarer naturlig nok ulikt på dette spørsmålet, men fellestrekkene er; ikke påta meg noe ekstra, sørge for at jeg får trent, ikke jobbe overtid, be partner om avlastning, få nok søvn og snakke snilt til meg selv. Det finnes ingen fasit på hvordan dette skal håndteres, men det kan være nyttig å forske litt på seg selv så man kan forstå seg selv bedre. Dette kan gjøre det lettere å vise seg selv forståelse og omtanke i perioder hvor livet er ekstra krevende.

symptomer/endringer du skal være oppmerksom på og melde fra om til helsepersonell. Dersom du mangler denne informasjonen kan du etterspørre dette. Videre kan du gjerne i planen skrive opp forslag til aktiviteter du kan gjøre når uro og bekymring tar overhånd. For eksempel forteller våre pasienter at de skriver ned tanker, går tur, baker brød, hører på musikk eller ringer en god venn. Vær oppmerksom på at hensikten med planen er å iverksette passende handlinger ut fra det som står i planen, ikke ut ifra hvor sterk magefølelsen eller uroen er til enhver tid. Hvordan kan du stå støtt i noe som skaper stor kroppslig uro hos deg? Vi lærer ofte bort kast anker-øvelsen til pasientene våre. Hvis du har vært ute i båt vet du at været fort kan snu og at man kan bli overrasket over at det plutselig blåser opp. Da er det ikke lett å forflytte seg. Du vil gjerne inn til kai og trygt i land, men det er ikke et alternativ. Hvis du kaster anker har du en mulighet til å ikke bli blåst helt ut av kurs eller gå på grunn. I situasjoner hvor du trekkes av sterke krefter, eksempelvis redsel, angst og bekymring, kan det være fint å finne et fast holdepunkt så ikke tankene og følelsene tar full styring. Ved å trene på dette kan du øve opp mentale muskler til å håndtere stormer i ditt indre liv med mer forankring. Du kan gjerne gå igjennom denne syklusen et par ganger. Vår versjon av kast anker-øvelsen er en øvelse hentet fra en retning innen samtaleterapi ved navn Aksept og verdibasert atferdsterapi (på engelsk Acceptance and Commitment Therapy, eller ACT). Det som er sentralt for denne og lignende øvelser er at man trener opp evnen til å styre oppmerksomheten, slik at vanskelige tanker og følelser ikke fører deg bort fra livet her og nå. Oppmerksomhetstrening er som fysisk trening, det krever at man gjentar øvelsene flere ganger og holder det ved like over tid. All øvelse vil være et skritt på veien til å ta et mer aktivt grep på hvordan du vil forholde deg til dine indre stormer. Det er utfordrende å gjøre denne type øvelse kun ved hjelp av selvinstruksjon, så vi

10

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online