Sarkomen 2/2020

Kast anker (Harris, 2013)

Anerkjenne dine egne tanker og følelser. - Hva skjer inni meg nå? - Hva slags tanker flyr gjennom hodet på meg? - Tillat disse

Kontakt kroppen - Sett deg godt til rette i stolen. - Press fotsålen i gulvet, rett deg litt opp i ryggen, og press håndflatene mot hverandre. - Trekk pusten oppmerksomt inn og ut på den måten du foretrekker. - Tell til 1-2-3-4 på innpust og 1-2-3-4 på utpust. Vær oppmerksom på kroppen din, tillat tanker og følelser å være tilstede.

Ta inn omgivelsene dine. - Trekk pusten igjen. - Bruk blikket ditt, finn 5 forskjellige ting du kan se. - Legg merke til 3 ting du kan høre.

Bruk sanser - Kjenn etter lukt og smak med nese og munn i akkurat de omgivelsene du befinner deg i.

Intensjon - Strekk ut armer og ben. - Legg merke til hva du gjør, og legg oppmerksomheten din inn i det du hadde intensjon om å gjøre akkurat nå.

Oppsummering

Frykt for tilbakefall er vanlig hos personer som har gjennomgått kreftbehandling og kan for noen gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen. Det finnes flere selvhjelpsverktøy som kan være nyttige, blant annet noen av dem som er beskrevet i artikkelen. Hvis du selv strever med frykt for tilbakefall og synes det er vanskelig å håndtere det på egenhånd, kan det være lurt å be om hjelp. Mange kan ha godt utbytte av psykologoppfølging og samtaleterapi. Snakk med kreftkoordinator, fastlegen eller annet helsepersonell du har kontakt med, slik at dere sammen kan finne ut hva slags hjelp akkurat du trenger for å få det bedre.

Referanseliste:

Harris, Russ (2013). ACT enkelt og greit. En innføring i aksept og forpliktningsterapi (K. M Thorbjørnsen, Overs.). Oslo: Gyldendal norske forlag Simard, Thewes, Humphris, Dixon, Hayden, Mireskandar, Ozakinci, Fear of cancer recurrence in adult cancer survivors: a systematic review of quantitative studies. J Cancer Surviv. 2013 7:300-322

11

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online