Sarkomen 2/2020

# sarkom erkreft

Juli er internasjonal sarkommåned . Over hele verden blir det i juli arrangert løp, sammenkomster og innsamlinger for å sette fokus på denne sjeldne kreftformen.

I 2019 lanserte vi denne kampanjen i form av en animasjonsfilm . Målet var å spre budskapet under emneknaggen #sarkomerkreft. Filmen ble delt av mange og sett av over 40 000 personer på Facebook. I år vil Sarkomers fokus i juli være å dele historier og erfaringer. Blant annet lanserer vi fire podcast episoder i den helt nye Sarkompodden .

Følg oss på Instagram/sarkomer.no og Facebook/sarkomer

12

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online