Sarkomen 2/2020

Hva skal jeg spise etter kreftbehandlingen? Kreftrehabilitering:

 MALENE SLOTT, KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG, KREFTREHABILITERINGSSENTERET, AKER SYKEHUS, OUS.

Dette er et vanlig spørsmål etter endt kreftbehandling både i forhold til å komme seg og bygge seg opp etter behandling, men også i forhold til å holde seg frisk og minske sjansen for kreft og annen sykdom.

17

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online