Sarkomen 2/2020

/ Kreftrehabiliteringssenteret, Aker sykehus, OUS

prognose og livskvalitet. Det er økende mengde holdepunkter for at fysisk aktivitet og andre tiltak for å kontrollere vekt kan bidra til å forbedre overlevelse og livskvalitet etter kreftbehandling. Likevel er det ikke tilstrekkelig data til å gi egne kostråd etter kreftbehandling. Derfor anbefales det å følge de samme kostrådene etter kreftbehandling, hvis du kan. Når du er ferdig med kreftbehandlingen er det lurt å tenke på kostholdet frem i tid, ikke tilbake i tid. Har du planer om å endre noe i kostholdet ditt? Start med det letteste først f.eks. spise mer grønnsaker og frukt. Sett opp et mål om gangen, da er det større sjanse for å lykkes.

selen og sink. Fisk og hvit kjøtt er også gode alternativer som kan brukes for å spise mindre rødt og bearbeidet kjøtt. #5. Drikk så lite alkohol sommulig. Alkohol øker risikoen for kreft i en rekke organer. Alle typer alkoholholdig drikke har samme effekt. Siden det ikke ser ut til å være noen sikker nedre grense for inntak av alkohol, er det best ikke å drikke alkohol eller drikke alkohol i begrensede mengder. #6. Dropp unødvendig kosttilskudd. Det finnes ikke god dokumentasjon på at noe kosttilskudd kan redusere risikoen for kreftsykdommer. Derimot finnes det mye vitenskapelig

De ovennevnte råd om vekt, mat og drikke vil også hindre vektoppgang og overvekt samt reduserer risikoen for andre sykdommer enn kreft f.eks. hjerte- og kreft sykdommer og diabetes type 2. Rådene samsvarer med de Helsedirektoratet anbefaler for å ha god helse, og tar utgangspunkt i forskning som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.

dokumentasjon som viser at høydose kosttilskudd kan øke risikoen for kreft. Derfor anbefales ikke kosttilskudd for å forebygge kreft. Denne anbefalingen gjelder alle doseringer og alle typer kosttilskudd med mindre kosttilskuddet er anbefalt av helsemyndigheter eller helsepersonell ut fra spesielle forhold. Et variert kosthold dekker behovet for vitaminer og mineraler. Et unntak er

vitamin D som mange for få lite av spesielt på vinteren pga lite eksponering for sollys. På vinteren kan det derfor være lurt å ta tilskudd av tran, omega-3 tilskudd eller vitamin D. Anbefalt daglig inntak av vitamin D, forutsatt lite eksponering for sollys, er 10 ug (1-74 år), og 20 ug for eldre > 75 år. Vitamin D er viktig for skjelettet og hensikten med denne anbefalingen er å forebygge benskjørhet. #7. Etter kreftbehandling: Følg de samme kostråd. De ovennevnte råd om vekt og kostråd er basert på forskning for å forebygge kreft i det hele tatt, såkalt primær forebygging. Det er voksende oppmerksomhet rundt den potensielle helseeffekten av kosthold, ernæring og fysisk aktivitet etter kreftbehandling, herunder

Vil du leser mer om dette? Anbefalte seriøse nettsteder som du kan stole på: www.wcrf.com, www.helsenorge.no og www.kreftforeningen.no. Anbefalt seriøs bok som du kan stole på: «Mat mot kreft» av Professor Rune Blomhoff, 2019. Kreftrehabiliteringssenteret ved OUS Ved Kreftrehabiliteringssenteret ved OUS er ansatt en klinisk ernæringsfysiolog (KEF) i full stilling som en del av det tverrfaglige teamet. KEF jobber både med pasienter individuelt og i gruppe. Dette gjelder både pasienter som nylig har vært igjennom kreftbehandling og pasienter som har utfordringer med seneffekter etter tidligere kreftbehandling. Hovedmålet er å hjelpe pasienter som har gjennomgått kreftbehandling tilbake i jobb/utdanning

20

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online