Sarkomen 2/2020

tilbudet inngår en temadag (halvdag) der ernæring er et av temaene. Som noe nytt har Kreftrehabiliteringssenteret det siste året tilbudt matlagingskurs over fire kursdager med oppmøte en dag per uke. Alle som har deltatt på grupper eller mottatt et individuelt tilbud, kan være med på matlagingskurs. Kurset er for pasienter som har behov for å gå ned i vekt eller behov for å unngå at vekten øker for mye. I tillegg er kurset også for pasienter som ønsker å endre til et kosthold som gir god helse. Matlagingskurset består av litt teori om matvarer, måltider, spiseatferd, ernæring og helse i tillegg til selve matlagingen og felles spising. Vaner og endring av vaner er også en del av matlagingskurset, og psykolog ved senteret underviser og følger opp hjemmearbeidet i dette tema.

eller hjelpe pasienter til fortsatt å kunne være i jobb etter tidligere kreftbehandling. For pasienter i yrkesaktiv alder samarbeider KEF med fysioterapeut, psykolog, sosionom, kreftsykepleier og onkolog ved senteret. I tillegg har KEF alene tilbud om individuelle konsultasjoner ved overvekt rettet mot voksne pasienter som er nylig eller tidligere behandlet for kreft og som ikke er under utdanning eller er i jobb.

Alle pasienter som henvises til Kreftrehabiliteringssenteret ved OUS

innkalles først til en kartleggingssamtale. I den forbindelse kartlegges ernæringsstatus utfra høyde, vekt, vektutvikling under og etter kreftbehandling. Ved uønsket vekttap, vektoppgang eller overvekt før, under eller etter kreftbehandling anbefales time hos KEF. Vi samarbeider med Ernæringspoliklinikken ved OUS når det gjelder vekttap og underernæring for pasienter som bor i Oslo og Viken området. Ved uønsket vekttap vil målet være å forebygge videre vektnedgang og deretter eventuelt øke vekten. Ved overvekt eller vektoppgang før, under eller etter kreftbehandlingen anbefales konsultasjon hos KEF ved Kreftrehabiliteringssenteret. Alt etter vekt vil målet enten være å forebygge videre vektoppgang altså stabilisere vekten eller at redusere vekten. I tillegg til ernæringsstatus kartlegges også fysiske problemer som er oppstått i forbindelse med kreftdiagnosen og behandlingen eller som er forverret under kreftbehandlingen f.eks. problemer med å spise, kvalme, munnsårhet, endret fordøyelse, oppblåsthet, diare, forstoppelse etc. Dersom man har et eller flere av disse fysiske problemer anbefales time hos KEF. Målet er å redusere plagene. Det kartlegges også om pasienten ønsker å snakke med KEF i forhold til råd om kosthold som gir god helse. Kreftrehabiliteringssenteret tilbyr dagrehabilitering i gruppe1 eller individuelt2. I gruppetilbudet inngår ernæring og kostråd etter kreftbehandling som en del av undervisningen på en av de syv kursdagene. I det individuelle

i

Etter utbruddet av Korona virus er Kreftrehabiliteringssenteret nå åpen for fysisk oppmøte av enkelt personer og små

grupper. Videre tilbyr vi individuell video- eller

telefonkonsultasjon. Foreløpig er det dessverre ikke mulig å starte matlagingskurs ut fra gjeldende smittevernregler. Vi jobber med å få til et digitalt gruppe tilbud til høsten. Fastlege eller onkolog kan henvise direkte til KEF på Kreftrehabiliteringssenteret. Henvisning (elektronisk eller papirhenvisning) sendes til: Oslo universitetssykehus,

Onkologi, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.

Merk henvisningen «Kreftrehabiliteringssenteret – Helse og arbeid»

21

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online