Sarkomen 2/2020

Nar enden er god...

 GUNNSTEIN GRØNENG

- Du har fått en alvorlig sykdom og må ta en stor operasjon… - Øh – æ - ja?? - Og du må regne med en lang sykemelding… - Øh - javel?

22

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online