Sarkomen 2/2020

 Gunnstein Grøneng er aktiv som l ikeperson og som medlem i styret i Sarkomer, både sentralt og i lokal laget Sarkomer Vest. Bi lde ti l venstre er fra 2012 – ti l høyre fra 2020.

Hva er det den unge spirrevippen av en lege prøver å fortelle meg???

- Så Legen: Har du noe å spørre om?? Vi har satt av en hel klokketime til denne konsultasjonen så du må bare ta deg tid og spørre om det du vil. Sikkert 100 forskjellige spørsmål eksploderte i hodet, fullstendig uorganiserte og helt umulige å formulere til en setning. Jeg skulle bare få svar på en prøve, ikke beskjed om at jeg hadde kreft! Men omsider fikk jeg nå spurt om hva slag type kreft det dreide seg om, og hvor i kroppen den satt. Et ganske unødvendig spørsmål siden MR var tatt av bekken / hofte. En av sykepleierne ble sent av sted for å hente en modell av hofter og bekken parti, og så forklarte legen om lokaliseringen etc. Jeg ble forespeilet en stor, men ganske ukomplisert operasjon der man sannsynligvis ville kutte et par ledd av bekkenbeinet.

- Ja vi ser på bildene at du har noe som vi kaller Chordom og det må vi operere bort. - Prøver du å si at det er kreft jeg har? - Ja, det er en veldig sjelden type kreft. Jeg har allerede sendt bildene til Radiumhospitalet for vurdering og utredning. Det er de som sitter med ekspertisen og der er også overlegen vår i utvekslingstjeneste for tiden. Det blir nok de som kommer til å operere deg. - Men jeg skal til Kreta på ferie om to uker. - Det kan du bare glemme.

Stille, ….bare de to tilstedeværende sykepleierne snur på noen papirer i bakgrunnen.

Omtrent slik startet timen på Haukeland en onsdag formiddag for snart 20 år siden.

23

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online