Sarkomen 2/2020

med. De begrenser meg ikke, og hjelpemidlene blir bedre og bedre for hvert år.

Hva viss det var blitt gjort grundigere undersøkelser og blitt oppdaget 10 år tidligere? Eller 5 år? Svulsten ville vært der, men sikkert mye mindre. Kirurgisk inngrep i beinet sikkert uunngåelig, men kanskje med færre skader. Men jeg ville helt sikkert hatt flere år uten intense smerter. Dette går det ikke an å gjøre om på, og jeg har valgt å ikke bruke krefter eller å kaste bort verdifull energi ved å reflektere eller ergre meg over det. Det å være åpen betydde veldig mye. Jeg fikk så mange sterke stå-på meldinger, oppmuntringer og positiv energi fra familie, venner og kollegaer at det er ubeskrivelig. Dette ble flokken min, for å stjele et uttrykk fra Per Fugelli. Det ble aldri noe alternativ å gi opp. Det ble heller ikke nødvendig å google opp alternativ eller søke andre svar. Ta vare på flokken deres, folkens, de er gull verd både samlet og hver og en. Responsen gjorde at jeg også greide å beholde humøret, noe jeg tror var veldig viktig for mitt sykdomsforløp. Og så gikk det en “F…” i meg da den legejyplingen ga meg diagnosen og jeg tenkte at: “Dette skal JEG vinne”. Nå har jeg i 8 år vert frivillig i Kreftforeningen og i SARKOMER. Jeg er med i styret i Sarkomer, var med å stifte SARKOMER VEST for 3 år siden og er nestleder der, jeg er likeperson, er med i AU og driftsrådet for Vardesenteret på Haukeland, er frivillig vertskap der og deltar som kursholder på vardesenterkursene.

Gunnstein forteller om det å være likeperson: Jeg ble likeperson fordi jeg erfarte et stort behov fra pasienter og pårørende for å snakke om sin egen situasjon og å høre om andres.

Jeg er selv kreftoverlever og fra en familie med mye kreftsykdom.

//

Kreftforeningens turgruppe i Bergen var første aktiviteten jeg deltok i som frivillig.

P:S: Partneren min døde av hjertestans 3 år etter at jeg var operert. Da jeg ved første kontroll etterpå fortalte det til legen så han på meg og så sa han: “Jammen det var jo du som skulle dø!”

Vel, her er jeg fremdeles…..

26

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online