Sarkomen 2/2020

Les gjerne mer om likepersonsarbeidet vårt på sarkomer.no

Etter litt “small-talk” på turene, spurte ofte deltagerne om jeg hadde hatt kreft selv eller hvorfor jeg var frivillig og dermed var praten om krefterfaring i gang. De kom inn på sine krefttilfeller og ville høre om hvordan jeg hadde opplevde de forskjellige stadiene. De søkte rett og slett om råd og tips. Siden jeg også har en stomi, var jeg da medlem i Norilco (jeg var ikke klar over at Sarkomer var stiftet) så jeg meldte meg på likepersonskurs

Dersom du ønsker å snakke med en av våre likepersoner kan du benytte telefon nr.: +47 22 12 00 29 eller sende e-post til likeperson@sarkomer.no

Hilde Anette svarer på din henvendelse, og setter deg i kontakt med en av våre likepersoner

der og ble med i deres besøkertjeneste, dvs likeperson som besøker nyopererte

stomipasienter på sengepostene, mest for å snakke om stomistell og gi råd og vink for en enklere hverdag med pose på magen. Men også her var det mange som ønsket å snakke mer om situasjonen som kreftrammet, erfaring fra en som hadde vært der. For 5 år siden åpnet Vardesenteret og jeg ble aktiv der, først som vertskap men så også som likeperson. Jeg var så heldig at psykologspesialisten spurte om jeg ville være med som hennes “hjelpegutt” på gruppesamtaler om senskader. To slike grupper fikk jeg være med på. Fantastisk lærerikt og igjen dette: ”Hva gjorde du da”? “Hvordan opplevde du det”? ”Hvem snakket du med”? “Hvor fant du hjelp”? Så jeg ble likeperson for å være en samtalepartner, en som har tid til å lytte, kunne bidra med små egenerfaringer, råd og tips i hverdagen, og litt om hvordan livet ble etter kreftdiagnosen og som overlever.

rundt om i landet. Noen av likepersonene har også vakter ved flere av Vardesenterne – «en gratis møteplass på de største sykehusene i landet for alle som på en eller annen måte er rammet av kreft».

Informasjon om Vardesenteret Åpningstidene, og annen nyttig informasjon om kurstilbud med mer, finner du her: kreftforeningen.no/vardesenteret/

Det finnes Vardesentre på Radiumhospitalet, Oslo

universitetssykehus, avdeling Ullevål, Haukeland universitetssykehus (Bergen), St Olavs hospital (Trondheim), Stavanger universitetssykehus, UNN (Tromsø) og Nordlandssykehuset (Bodø).

27

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online