Sarkomen 2/2020

 KAJA BRUNVOLL LIKEPERSON – TIDLIGERE PASIENT

Facebook-gruppe

En arena for støtte og erfaringsutveksling

D en 9. juli 2019 tok Rune kontakt med Sarkomer på Messenger. Han kunne fortelle at han var diagnostisert med GIST, og at han følte behov for å komme i kontakt med andre med samme sarkom-diagnose. Han var klar over likepersonstjenesten vår og lurte på om det fantes en lukket Facebook-gruppe hvor man kunne komme sammen. Heldigvis for oss var han også interessert i å bidra med sitt engasjement i form av å være moderator for en slik gruppe. Styret i Sarkomer, og likepersonsgruppa, hadde også vært inne på tanken om å starte en slik gruppe. Så nå ble det gjort alvor ut av tankene – mye takket være Runes engasjement. Sammen med likepersonsansvarlig i Sarkomer, Hilde Anette, likeperson Cecilie, Martine og meg selv, opprettet vi en arbeidsgruppe for å få på plass rammene rundt en lukket Facebook- gruppe for dem som rammes av sarkom.

4. februar 2020, på verdens kreftdag, kunne vi endelig åpne opp for medlemmer til «Oss med sarkom/GIST». Det tok ikke lang tid før vi var 100 medlemmer, og per i dag - 29. juni 2020 - er vi 196 medlemmer. Målet med gruppa er å skape en lukket og trygg arena hvor man kan dele erfaringer, støtte hverandre og føle at man ikke står alene. Det er helt tydelig at gruppa fungerer slik den er ment. Aktiviteten går litt i bølger, men når noen deler sine erfaringer eller spør om råd er det alltid noen som gir respons og god støtte. Vi ser også at det er endel som ønsker å chatte videre privat, noe som er veldig positivt. En viktig «regel» er at man ikke skal be om eller gi medisinske råd. Dersom man har spørsmål av medisinsk karakter når det gjelder egen diagnose, behandling eller helse anbefaler vi å ta det opp med behandlende lege eller fastlegen.

28

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online