Sarkomen 2/2020

 Du som har el ler har hatt sarkom, og du som er pårørende, kan be om medlemsskap i gruppa på facebook.com/groups/ossmedsarkomoggist.

Vi mener også det er viktig å inkludere pårørende i gruppa. Både fordi det kan være barn som er rammet og dermed ikke har tilgang, men også fordi vi vet at pårørende kan være en viktig ressurs. Vi har sagt at det får bli opp til hver enkelt å diskutere med sine om de ønsker å være medlem med/uten pårørende. Så får vi vurdere om det er behov for flere spesifikke grupper på sikt. Per nå virker det som om det er et godt fellesskap i gruppa, med ulike sarkom-diagnoser og relasjoner. Vi som er såkalt moderatorer i gruppa er også godkjent som likepersoner for Sarkomer. En moderator følger med på om det skulle dukke opp spørsmål eller kommentarer som er upassende, og sørger vi for at ingen uvedkommende kommer inn. I tillegg er, eller har, vi som likepersoner vært i samme situasjon og kan støtte andre med vår erfaring, enten i gruppa eller gjennom en fortrolig samtale på chat eller telefon. Vi håper flere ser nytten av dette tilbudet og ønsker deg som er rammet av sarkom varmt velkommen.

Ønsker du å snakke en-til-en med en av våre likepersoner kan du ta kontakt med vår

likepersonkoordinator, Hilde Anette, så setter hun deg i kontakt med den likepersonen som egner seg best i forhold til erfaringer rundt din situasjon.

Ring 22 12 00 29 eller send mail til likeperson@sarkomer.no.

Våre likepersoner er ikke fagpersoner, men medmennesker som har vært rammet av sarkom som pasient eller pårørende. De bruker sine erfaringer til å hjelpe deg med å mestre din situasjon. Det kan dreie seg om å komme gjennom en akutt krise, løse et praktisk problem eller å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter.

29

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online