Sarkomen 2/2020

hva som er forskjellen på sarkom og andre kreftformer, hvilke symptomer sarkom gir og hvordan de behandles. Her får du møte to engasjerte leger som på en enkel måte gir deg grunnleggende kunnskap om sarkom. De resterende tre episodene er laget med personer som selv har hatt sarkom, og i fjerde episode får vi også innblikk i hvordan det er å være pårørende til en person som lever med GIST. Vi håper dere følger Sarkomer på sosiale medier, der vil vi være ekstra aktive i juli for å få økt oppmerksomhet rundt sarkom.

Hvert år får tusenvis av mennesker rundt om i verden sarkom. Sarkom er sjeldent, noe som gjør at vi i Sarkomer mener det er ekstra viktig å sette fokus på diagnosen. Man vet lite om hvorfor noen får sarkom. Men det vi vet er at det er en stor fordel å komme til behandling før man får spredning. Derfor er det viktig at fastleger, fysioterapeuter og andre som kan oppdage sarkom vet hva man skal gjøre når symptomene på sarkom oppstår. Sarkommåneden ble startet for å gi økt oppmerksomhet om sarkom og de menneskene som er berørt. Informasjonsarbeid på agendaen Sarkomer har som et av sine viktigste mål å publisere og spre informasjon om symptomer

Hvordan oppstod sarkommåneden?

på sarkom, samt bidra til tidlig diagnostisering som gjør at behandling kan startes raskt etter at symptomene oppstod. Selv om vi jobber for dette året rundt er sarkommåneden viktig for å sammen med resten av verden skape økt oppmerksomhet og spre informasjon om hva sarkom er. I 2019 laget Sarkomer en animasjonsfilm om hva sarkom er. Filmen ble brukt både til å spre informasjon

I november 2007 møttes en gruppe mennesker berørt av sarkom i Seattle, USA. De bestemte seg for at verden trengte en egen «sarkom måned». Initiativet ble støttet av en gruppe leger og dermed var «Sarcoma awareness month» en realitet. Siden den gang er det blitt arrangert mange forskjellige arrangementer rundt om i verden for å gi økt oppmerksomhet til sykdommen.

om sarkom, og for å reklamere for «Den store kuledagen – fagdagen». Filmen ble delt av mange og sett av over 40 000 personer på Facebook. I år vil Sarkomers fokus i juli være å dele historier. Blant annet vil vi publisere fire podcast episoder, i den helt nye Sarkompodden . I første episode får du møte to overleger som begge jobber med sarkom, men allikevel har to helt forskjellige hverdager på jobb. Ole- Jacob Norum gir oss et innblikk i hvordan man opererer og Kjetil Boye forteller om den medisinske behandlingen med cellegift og andre medisiner. Du får blant annet vite

Norge var ikke så langt etter, i 2009 oppsøkte en person behandlet for sarkom en av Radiumhospitalets leger fordi han ønsket å starte en pasientforening. Tilfeldigheter gjorde at jeg deltok på denne samtalen og vi ble raskt en liten gruppe som begynte arbeidet med å få startet en forening. Den store kuledagen I samme periode hadde sykepleier Synnøve Granlien, fysioterapeut Merethe Lia Jonasen og meg selv intense samtaler på Radiumhospitalet i Oslo om hvordan vi skulle få økt oppmerksomhet rundt sarkom. Vi bestemte at

4

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online