Sarkomen 2/2020

 Den første Kuledagen ble arrangert i et telt på Akershus festning i 2010, heldigvis var det f int vær. / Kreftsykepleier og styremedlem i Sarkomer, Synnøve Granl ien, rigger telt på Kuledagen i 2010. Her skal det bl i plass ti l 250 personer.

vi ville lage et arrangement for helsepersonell sånn at de kunne lære mer om sarkom, og lage en samling for pasienter og pårørende. Vårt ønske ledet til noen følelsesmessige diskusjoner blant helsepersonell som jobbet med sarkom på Radiumhospitalet. Kunne vi risikere å få lange køer av mennesker som ville undersøke kuler på kroppen som de trodde var sarkom? Til slutt ble vi enig om at viktigheten av å informere om sarkom, var større enn faren for å få for mange pasienter. Dermed ble den første «Store kuledagen» arrangert i 2010. Vi hadde fått låne et lokale på Akershus festning. Men etterhvert som påmeldingene strømmet inn ble det bestemt å leie et telt som ble satt opp ute på festningen. 250 leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell

5

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online