Sarkomen 2/2020

!

fikk denne dagen i september lære hva de skulle gjøre med kuler og klumper de mistenkte var et sarkom. Når helsepersonellet var gått hjem, ble det rigget om i teltet. For på kvelden skulle over 200 tidligere pasienter og pårørende møtes. Et minne som sitter sterkt i meg er når jeg går rundt på festningsområdet før kveldsarrangementet skal begynne, litt sliten etter en hektisk dag. Samtidig har Mads Belden en lydprøve, han synger fantastisk vakkert, og lyden høres over hele festningen. Jeg blir så rørt over hele situasjonen og må tørke noen tårer. Så fylles teltet opp med 200 personer berørt av sarkom. Praten sitter løst selv om mange møter hverandre for første gang. De får servert mat og lytter til flere artister som kom for å synge og spille. Litt utpå kvelden går to tidligere pasienter opp på scenen, de forteller at de ønsker å starte en pasientforening og ber de som er interessert i å bidra til å melde seg. En gruppe av de som selv har hatt sarkom, pårørende og helsepersonell jobber i løpet 2011 intenst for å få alt det praktiske på plass. I oktober 2011 har vi fått låne Fanehallen på Akershus festning for å få plass til alle pasienter og pårørende som ønsker å delta på «Den store kuledagen». Nå er alt klart for å formelt stifte pasientforeningen Sarkomer , noe som skjer den 1. oktober 2011. Dermed har man fått større mulighet til å jobbe sammen for å spre viktig informasjon om sarkom i Norge. Den store kuledagen – fagdagen Siden oppstarten i 2010 har «Den store kuledagen – fagdagen» blitt arrangert en gang per år, noe som betyr at cirka 1500 personer har deltatt. Fagdagen gir fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell informasjon om hva sarkom er, hvordan behandlingen foregår, hvilke kuler som kan være sarkom og hva de skal gjøre hvis de oppdager en sånn kul. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette er en fagdag de har lært mye av. Vi som var med å starte dagen har tenkt, at hvis denne fagdagen redder livet på en person med sarkom så er det verdt alt arbeid.

Årets kuledager – både for helsepersonell og pasienter – vil ikke arrangeres på samme måte som tidligere år på grunn av koronaviruset. Fagdagen utsettes til 2021 og pasientdagen vil arrangeres digitalt høsten 2020. Informasjon om dette kommer på sarkomer.no og vår Facebookside.

Følg med!

6

Sarkomen #2-2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online