Næstved - Mødrehjælpens retningslinjer for tyske sager 1942

leret Beskrivelse af Cyklen,og hans Cyklehandler skal bevise,at- Cyklet* vir- øj* ii 9 lhs • Radioapparater kan ikke medbringes eller sendes til ±yskland. X •

*

C

.

#

-

,

Made with FlippingBook - Online magazine maker