Letnicky & Trvalky 2020/2021 | CZ

Z I NN I A e l egans F1 Mondo

Z I NN I A e l egans F1

Swizzle ™

Spolehlivé a odolné

Namixované letní barvy

• Velké jiřinkovité květy • Nízký habitus, raně kvetoucí

• Unikátní dvoubarevný typ • Doplněk k sérii Mondo, podobná ranost a habitus • Velmi vhodná pro letní hrnkovou produkci

• Pro pakovou a hrnkovou produkci • Pro krajinářské výsadby a kombinace

9 cm

20 - 25 cm

9 cm

15 - 20 cm

Scarlet & Yellow

Cherry & Ivory

Ivory

Yellow

Yellow

Salmon

Orange

Coral

Red

Pink

Deep Rose

Formula Mix

Zinnia

180

Záhonovky

181

www.syngentaflowers-us.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog