Letnicky & Trvalky 2020/2021 | CZ

Distributor pro ČR: Plantana s.r.o. Kopernikova 1 61500 BRNO

Tel. 602 358 022 jan.drtil@plantana.cz

www.plantana.cz www.syngentaflowers.eu

© 2020, Syngenta. Všechna práva vyhrazena. Všechny infomace obsažené v této publikaci jsou chráněna. Nesmí být kopírována nebo reprodukována v žádné formě. Názvy produktů označené symboly ® nebo ™, značka SYNGENTA a logo SYNGENTA jsou obchodními značkami společnosti Syngenta. Syngenta věnovala všemuvedeným informacímnáležitoupozornost s využitímsvých znalostí. Všechna uvedená data jsou jen všeobecná doporučení a jejich uživatel by je měl upravit dle svých zkušeností a znalostí místních podmínek. Syngenta nemůže přijmout žádnou odpovědnost v souvislosti s těmito doporučeními. All sales will be subject to Syngenta Seeds B.V. Conditions of Sale applicable at the time of the order acceptance to the exclusion of all other terms and conditions. The current Conditions of Sale are set out on page 251 of this brochure and available at our website www.syngentaflowers.eu. No terms or conditions which the Buyer purports to apply under any purchase order, specification or similar document will form part of the sale contract.

www.syngentaflowers.eu

Made with FlippingBook Learn more on our blog