Letnicky & Trvalky 2020/2021 | CZ

G A I L L ARD I A a r i s t a t a Arizona

GYPSOPH I L I A ce ra s t i o i de s

Pixie Splash • Raně nakvétající jarní trvalka • Velice odolná během prodeje

• Intenzivní barvy • Dlouhá perioda kvetení • Ideální pro impulzivní prodej • Vysoce uniformní v habitu i kvetení • Dobrá vyrovnanost co do habitu a času nakvétání

10 -13 cm

10 - 15 cm

4

12 - 19 cm

30 - 45 cm

6

Sun

Pixie Splash

G AULTHER I A p ro cumbens

Winter Pearls ®

Apricot

Sun

Red Shades

• Pro pokojové i venkovní použití • Atraktivní pro prodejce i spotřebitele • Big berry a speedy baron jsou vhodné i pro jednoletou produkci • Vynikající a zdravé sazenice

9 - 15 cm

15 - 20 cm

4

Big Berry

Speedy Baron

Red Baron

Arizona Apricot

218

Trvalky

219

www.syngentaflowers-us.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog