Letnicky & Trvalky 2020/2021 | CZ

SA LV I A x supe rba

SANTOL I NA chamaecypa r i s sus Santolina

New Dimension

• Kompaktní a dobře rozvětvený habitus • Prvním rokem kvetoucí v modré a růžové barvě od léta do podzimu • Krátká doba kultivace • Po seříznutí znovu nakvétá

• Kompaktní a dobře rozvětvený habitus • Prvním rokem kvetoucí v modré a růžové barvě od léta do podzimu • Krátká doba kultivace • Po seříznutí znovu nakvétá

13 - 19 cm

20 - 30 cm 5

13 - 15 cm

15 - 20 cm 5

chamaecyparissus

Rose

Blue

Rose

SA LV I A pa t ens

Oceana

• Záhonovka s vlastnostmi trvalky • Uniformní habitus • Rychle rostoucí • Unikátní barva - hořcové modrá • Dobře reaguje na retardaci • Dobře rozvětvuje

13 - 19 cm

30 - 50 cm 7

Blue

Santolina chamaecyparissus

242

Trvalky

243

www.syngentaflowers-us.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog