Gruppetto 47-2023

TIPS - ERNÆRING

Sesongen er snart her Hvordan unngå sykdom!

Den største utfordringer for syklister som trener mye om vinteren er å holde seg frisk! Kan kosttilskudd være nyttig for å unngå store hull i treningsdagboken?

Morten Mørland

Salg av kosttilskudd har blitt en milliard bedrift, og når vinteren nærmer seg skyter salget til værs. I 2012 ble det utført en markeds- analyse av firmaet ”GfK Norge”, som anslo et salg av kosttilskudd i Norge var på omlag 2,3 milliarder kroner årlig (alle typer slanke- midler var unntatt i regist- reringen). Enten det er produkter som gir lovnader om et sterkere immunforsvar, eller som skal redusere eller forkorte inntruffet sykdom, lever vi i håpet om at disse lovnadene kan gjøre under- verker. 1 Trening og immunforsvar Hva skjer med kroppen og immunforsvaret når man trener over lang tid eller med høy in- tensitet? Både underveis og i etterkant svekkes immunforsvaret av denne typen trening. Det finnes flere grunner til dette. Treningen i seg selv gir en økt belastning på kroppen, som resulterer i økt produksjon av stresshormoner slik som adrenalin, noradrenalin, kortisol, veksthormoner og flere cytokiner (1). Denne økningen i stresshormoner resulterer igjen i en endring av antall hvite blod- celler. Samtidig som antallet reduseres vil også cellenes funk- sjon påvirkes, gjennom en svekket evne til å gjøre jobben sin, nemlig å drepe virus og bakterier. Denne immunologiske HC

en spiker ruster. Oksygen som fritt radikal angriper jernet, og setter i gang en oksidasjonspro- sess som kommer til syne i form av rust. Etter mange år med rust, vil spikeren stadig bli svakere og mindre. Slik er det også med celler i kroppen vår, bare at pro- sessen foregår mye raskere. Antioksidantenes oppgave er å beskytte cellene våre mot denne oksidative skaden og redusere det oksidative stresset som cellene påføres fra frie radikaler og andre reaktive oksygen- og nitrogen for- bindelser. Trening øker kroppens produksjon av frie radikaler i kroppen, og på bakgrunn av dette hevdes det at et tilskudd for å redusere denne produksjonen vil være gunstig for å øke prestasjon. De mest vanlige antioksidantene er vitamin C og E, samtidig som det finnes en rekke karotenoider og plantefenoler. Store inntak av vitamin C i forbindelse med for- kjølelse har blitt et velkjent grep mange benytter seg av. Blant idrettsutøvere, og befolk- ningen for øvrig, er det som sagt svært vanlig å innta slike typer antioksidant tilskudd for å prøve å redusere risiko for sykdom, eller redusere omfanget av allerede ut- løst sykdom. Det store spørsmålet er om disse tilskuddene har en positiv effekt, eller om det populært sagt er ”penger rett i

reaksjonen på trening har ført til utarbeiding av teorien om et ”åpent vindu” under og etter trening. Det vil si en periode etter trening hvor kroppen er ekstra sårbar for mottagelse av sykdom,

på bakgrunn av det reduserte immunforsvaret. Hvor lenge dette vinduet er ”åpent” henger naturligvis sammen med varigheten og intensiteten av treningen, men normalt sett vil de 2-3 første timene etter trening 2 3 4

HC

Morten er utdannet ernæringsfysiolog, og tar nå også en spesialisering innenfor idrettsernæring gjennom IOC. Han driver firmaet "Finishline", og rådgir innen ernæring og trening. Morten har flere år som syklist bak seg, hvor han syklet for "Team Sparebanken Sør". Hans høydepunkt i karrieren var NM-gull i lagtempo med Thor Hushovd på hjemmebane i Grimstad i 2013. Morten jobber i dag som trener for flere av rytterene og er ansatt som lagets ernæringsfysiolog. Samtidig er han også ansatt i olympiatoppens ernæringsavdeling.

være særlig sårbare. I viktige trenings- og konkurranse- perioder kan det derfor være eks- tra viktig å ta hensyn til dette ved å være påpasselig med hygiene, samt å hvile godt umiddelbart etter trening. Ved å unngå store folkemengder i denne perioden vil også risikoen for sykdom reduseres dramatisk. Antioksidanter mot sykdom? Kroppens celler angripes kon- tinuerlig av frie radikaler som forårsaker skade på cellene. Dette kan på mange måter sammenlignes med den kjemiske reaksjonen som forekommer når

Fakta “Både underveis og i

ERNÆRING

etterkant av hard trening svekkes immunforsvaret.”

74 SM GRUPPETTO # 47

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease