Gruppetto 47-2023

dass”? (Ettersom nyrene vil skille ut overskuddet av mikro- næringsstoffer i urinen). I følge IOCs konsensus på idretts- ernæring, som igjen olympia- toppen baserer sine anbefal- inger på, er det så langt ingen solid forskning som kan vise til signifikante positive effekter av høye antioksidant tilskudd (2).

enhetstrening (3). Denne studien viste at tilskudd av disse antioksidantene i forkant av tren- ing reduserte cellenes tilpasning til trening, og dermed trenings- utbyttet. Det kan derfor tyde på at den økte produksjonen av frie radikaler som oppstår under trening er en naturlig og nødvendig reaksjon i cellene for å

dette er at matvarer inneholder en stor miks av næringsstoffer og antioksidanter som sammen kan ha en annen virkning enn et iso- lert stoff. Fytokjemikalier fra planteriket gir maten farge og smak, men er også en sterk antioksidant som man ikke finner i kosttilskudd i pilleform. Sam- spillet denne antioksidanten har med andre antioksidanter og næringsstoffer skal man heller ikke undervurdere effekten av. Solskinnsvitaminet Det er svært få naturlige kilder til vitamin D i kosten, hvor fet fisk er den viktigste. Når solen treffer huden vår dannes også vitamin D, noe som faktisk gjør solen til vår viktigste vitamin D kilde. Ettersom mangelfullt inntak og lave verdier har blitt kartlagt i be- folkningen, samt få kilder i kosten, har nå flere matvarer blitt tilsatt vitamin D. Dette gjelder blant annet ekstra lett melk og noen typer margarin. Ved å spise fet fisk et par ganger i uken, og samtidig innta tran regelmessig, vil dette i de fleste tilfeller dekke behovet for vitamin D. Riktignok er det gunstig, som i tilfellet med kroppen jern lager, å kontrollere dette regelmessig fra år til år. Dette gjelder spesielt på vinterstid, hvor nivåene faller mye raskere enn på sommerstid. Vinteren fører med seg færre timer med sollys, samt at vi opp- holder oss flere timer innendørs enn vanlig. Dersom man i tillegg trener innendørs store deler av året, vil det være vanskelig å opp- rettholde optimale vitamin D nivåer. Vitaminets viktigste opp- gave er at det spiller en nøkkelrolle i metabolismen og vedlikeholder skjelettet i samspill

Fakta “Normalt sett vil de 2-3 første timene etter trening være særlig sårbare.”

Faktisk er det nå flere studier som viser til at det kan ha helt motsatt effekt. Nylig ble det gjen-

stimulerer til vekst i mitokon- driene (cellenes kraft/energi senter).

Studien tok også for seg effekten av antioksidanter på styrketren- ing hos både unge og eldre, hvor resultatene også viste til en reduksjon av signalene som leder til muskelvekst. Selv om det skulle være slik at rene antioksidanttilskudd vil kunne ha en negativ effekt, er det slettes ikke sikkert at matvarer rike på antioksidanter fungerer på samme måte. Bakgrunnen for

“Når solen treffer huden vår dannes også vitamin D, noe som

faktisk gjør solen til vår viktigste vitamin D kilde.”

nomført en studie på Norges Idrettshøyskole av blant annet Gøran Paulsen og Truls Raastad hvor man så på effekten av antioksidanter (C og E) på uthold-

# 47 SM GRUPPETTO 75

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease