The Book of in-lite 2022

KABELPLAN I FYRA STEG

1 st. ACE DOWN

3 st. MINI SCOPE CEILING

1 st. ACE DOWN

Innan du installerar belysningen i din trädgård så är det bra att göra en kabelplan. Detta gör du enkelt i fyra steg.

2 st. MINI SCOPE

SMART HUB-150

1

2

HUVUDKABLAR

KABELPLAN

Flera kablar kan dras från transformatorn ut till trädgården. På HUB-50 och HUB-100 finns två kabelingång medan det på HUB-150 finns tre. Du bestämmer hur kablarna ska dras utifrån armaturerna på din belysningsplan. När du ritar in kablarna ska du ha de maximala kabellängderna på 40 m (14/2) and 80 m (10/2) i åtanke.

En vackert upplyst trädgård börjar med en bra belysnings- och kabelplan. Baserat på din belysningsplan, bestämmer du först var du ska montera transformatorn, exempelvis i skjulet. Sedan gör du en plan för hur kablarna ska dras från transformatorn ut i trädgården och hur de ska placeras längs platser och element som du vill belysa.

Vill du lära dig mer om de maximala kabellängderna? Gå till in-lite.se/kabel

KOM I GÅNG

114

Made with FlippingBook Ebook Creator