The Book of in-lite 2022

1 st. ACE DOWN

2 st. EVO HYDE 550 (under bänken)

1 st. LUNA

1 st. LUNA

3 st. ACE HIGH

2 st. BIG FLUX

2 st. ACE DOWN

3

4

FÖRGRENINGAR

EN SISTA KOLL

När du nu har ritat in huvudkablarna kan du fundera över förgreningar och förlängningskablar. Med hjälp av kabelkoppling CC-2 gör du lätt en förgrening på en av huvudkablarna så att du kommer åt alla armaturer. Använd förlängningskablar för att förse ström till armaturer som kan vara svåra att nå med en huvudkabel. Alla kablar i din kabelplan kan sluta var som helst och behöver inte utgöra ett slutet system.

Du har nu ritat en fullständig kabelplan inklusive eventuella förgreningar och

förlängningskablar. Det är viktigt att kontrollera att transformatorn och de individuella kablarna inte är överbelastade. För att göra det räknar du samman alla armaturernas VA-värden och kontrollerar att denna siffra inte är högre än transformatorns VA-värde. Vi rekommenderar även att fördela belysningsplanens effekt så jämt som möjligt över kablarna. Kontrollera slutligen att den maximal kabellängden inte har överskridits. Därefter är allt klart.

KAB E L P LAN 115

Made with FlippingBook Ebook Creator