The Book of in-lite 2022

BERÄKNA OCH VÄLJ RÄTT HUB

5,30 VA

2,10 VA ​

2,10 VA

5,30 VA

2,00 VA

BESTÄM HUB BASERAT PÅ INSTALLATIONSVÄRDE

2,00 VA

ACE DOWN MINI SCOPE CEILING EVO HYDE 550 MINI SCOPE LUNA ACE HIGH BIG FLUX

5,30 VA x5 2,10 VA x3 2,10 VA x2 2,00 VA x2 5,00 VA x2 5,30 VA x3 4,20 VA x2

Det är mycket viktigt att välja rätt transformator. Naturligtvis vill du att transformatorn har tillräcklig effekt för din belysningsplan men personliga preferenser, såsom till exempel styrningsmetod, har också betydelse. Här har vi sammanställt specifikationerna. SMART HUB-150 är in-lites mest innovativa transformator. Den har tre separat drivna kabelingångar. Transformatorn styrs via in-lite- appen. HUB-50 och HUB-100 är standardtransformatorerna i vårt sortiment. De styrs enkelt via en tryckknapp och de har två kabelingångar. Dessa kabelingångar kan inte drivas separat.

--------------------------------- 75,00 VA

VÄLJ DIN HUB

HUB-100

SMART HUB-150

KOM I GÅNG

116

Made with FlippingBook Ebook Creator