International Residence Katalog_Shqip

Secila kullë banimi do të ketë Lobby të mobiluar për të krijuar një kënd të pritjes me sipërfaqe 65-80 m 2 , ku banorët do të mund të zhvillojnë takime pa pasur nevojë që ta shqetësojnë rehatinë e familjes brenda në banesë. HYRJA DHE PRITJA

adresa: rr. Nekibe Kelmendi tel: +383 49 477 200 e-mail: info@international-residence.com

08 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software