International Residence Katalog_Shqip

INTERNATIONAL RESIDENCE Prishtina, Kosovo

At LAGUARDA.LOW ARCHITECTS, our philosophy of design embraces each project’s unique context and specific parameters. We do not adhere to any singular architectural style. We design places that enrich the human experience. International House is such a project. International Residence is a dynamic collection of eight multi-family residential buildings set amidst the rolling hills to the southeast of Prishtina’s center. The overall design is conceived from the dramatic site topography, the individual blocks articulated in a contemporary collage that reflects their surroundings. The nine-story buildings are positioned around the site’s undulating perimeter to form a central landscaped communal courtyard. Modern residential units with understated luxury rotate and stack within each block to assure at least two exposures for view and natural light. The unique rotation and stacking of units generate both terraces and balconies for virtually every residence. In short, the contemporary, modern design elevates one’s living experience, offering a dynamic atmosphere that reflects today’s international lifestyle. Materially, International Residence is composed of sleek contemporary finishes with great attention to detail, both inside and out. In the modern tradition, glass and metal are used carefully to identify form and function. Stone and wood are used specifically for scale and warmth. The color palette throughout is light and elegant, ranging subtly between white and earth tones, accented when necessary by dark mullions, doors, and roofs. International Residence offers a range of residential layouts from duplex townhouses to luxury flats to penthouse apartments. In addition to verdant private terraces and balconies, residents have access to numerous curated outdoor spaces – gardens, parks, playgrounds, and plazas. Additional amenities include a sports court, a fitness center with pool, a community center, kindergarten, leisure, and multiple lounge and social spaces, both inside and out. The commercial offer on site compliments the residential development with boutique fashion, food & beverage, and service stores in addition to a boutique supermarket. With an eye to a sustainable future, International Residence incorporates an all-encompassing eco- friendly strategy. The complex utilizes both active and passive solar energy as well as a rainwater collection system. Individual units are filled with natural light from at least two exposures and a radiant floor heating system is used throughout.

Në studion projektuese LAGUARDA.LOW ARCHITECTS, filozofia jonë e projektimit përqafon kontekstin unik të secilit projekt dhe parametrat specifikë. Ne nuk i përmbahemi asnjë stili arkitektonik unik. Ne hartojmë vende që pasurojnë përvojën njerëzore. “International Residence” është një projekt i tillë. “International Residence” është një koleksion dinamik i tetë ndërtesave të banimit shumë- banesorë të vendosura në mes kodrave që shtrihen në juglindje të Prishtinës së re Zona Qendër. Dizajni i përgjithshëm është konceptuar nga topografia e zonës dramatike, blloqet individuale të artikuluara në një kolazh bashkëkohor që pasqyron rrethinat e tyre. Ndërtesat nëntë katëshe janë pozicionuar rreth perimetrit në lokacionin me topografi të shkallëzuar për të formuar një oborr qendror me peizazhe te bukura në shërbim të komunitetit. Njësitë moderne të banimit luksoz rrotullohen dhe grumbullohen brenda secilit bllok për të siguruar të paktën dy pamje dhe dritë natyrale. Rrotullimi dhe zhvendosja unike e njësive gjenerojnë dritë dhe pamje në të dy tarracat dhe ballkonet për pothuajse çdo njësi banesore. Me pak fjalë, dizajni bashkëkohor, modern, ngrit në tjetër nivel ndjenjën e të jetuarit, duke ofruar një atmosferë dinamike që pasqyron stilin e jetës së sotme ndërkombëtare. “International Residence” ofron një gamë të ndryshme të banimit nga banesat duplex deri tek banesat luksoze, dhe penthouse. Përveç tarracave dhe ballkoneve të gjelbërta dhe private, banorët kanë qasje në hapësira të shumta të kuruara - kopshte, parqe, shesh lojrash dhe pasazhe. Pajisjet shtesë përfshijnë një teren sportiv, një palestër me pishinë, një qendër të komunitetit, kopshtin e fëmijëve, dhe hapësira të shumta sociale, brenda dhe jashtë. Hapësira afariste e pasuron dhe e mbështet zhvillimin e banimit me dyqane mode, ushqim dhe pije, dyqane shërbimesh dhe një Market i cili është shërbim permanent në Kompleks. Me vizion për një të ardhme të qëndrueshme, “International Residence” përfshin një strategji gjithëpërfshirëse eko-miqësore. Kompleksi shfrytëzon energji diellore aktive dhe pasive, si dhe një sistem grumbullimi të ujërave të shiut. Njësitë individuale janë të mbushura me dritë natyrale nga të paktën dy anët dhe një sistem ngrohje-ftohje në dysheme. Të banosh dhe të jesh pjesë e “International Residence” nenkupton të bëhesh pjesë e Dizajnit të fundit inovativ të zhvillimit të jetës.

To call International Residence home is to inhabit the latest in design innovation.

LAGUARDA.LOW ARCHITECTS.

07 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software