International Residence Katalog_Shqip

LOBBY &

KORRIDORET

Qasjet e banorëve në ndërtesa do të mbikëqyren me sistem digjital të kontrollimit të hyrjeve, që do të thotë banorët e një ndërtese nuk do të kenë qasje në shkallët, ashensorët dhe Lobby-t e ndërtesës tjetër. Një ndër elementet më të rëndësishme në një kompleks banimi është komunikimi, vijat e lëvizjeve, dhe organizimi i tyre në drejtime dhe pozicione të natyrshme, e kjo ka ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien dhe kualitetin e përgjithshëm të jetës brenda një komuniteti të vogël.

Hyrjet

13 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software