International Residence Katalog_Shqip

Mirë se vini

Qëllimi ynë është i thjeshtë: t’i tejkalojmë pritshmëritë tuaja!

Kompleksi “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të jetë një qytet i vogël që ofron të gjitha shërbimet e nevojshme për zhvillimin e një jete cilësore. Kompleksi do të jetë pjesë e Planit Urban Rregullues Prishtina e Re – Zona Qendër, që përfshin sipërfaqen prej 360 ha dhe gjendet në pjesën lindore periferike të Prishtinës. Zhvillimi i qendrës së qytetit – boshti urban, ofron tokë ndërtimore për funksione qendrore të qytetit me qasje të mirë: për tregti me pakicë (shopping), zyra, universitet, spital dhe për rekreacion. Gjithashtu, kompleksi siguron edhe hapësira për qëllime të ndryshme kulturore, si kinema, muze, operë, etj.

01 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software