International Residence Katalog_Shqip

Në ”INTERNATIONAL RESIDENCE” është treguar kujdes i përpiktë për të siguruar që çdo ballkon të përfitojë sa më shumë pamje natyrore nga dritaret e sidomos kur hapni dyert e ballkonit tuaj. Çdo banor mund t’i hapë dyert e ballkonit dhe dritaret dhe të shijojë pamjen e bukur pa asnjë frikë se mund t’i cenohet privatësia.

40 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software