International Residence Katalog_Shqip

8400 m 2 HAPËSIRË PËR AFARIZËM Në INTERNATIONAL RESIDENCE ju do të jetoni si në një qytezë praktike. Duke përjashtuar bizneset e zhurmshme, gjithçka tjetër që i duhet një familjeje do ta keni afër jush pa e ndier nevojën për t’u larguar nga aty. Bizneset që do veprojnë brenda kompleksit do të përzgjidhen me kujdes nga investitori, dhe do të rezervohen vendet me synimin për t’i përfshirë sa më shumë lloje të shërbimeve në interes të banorëve, dhe pse jo, edhe të vizitorëve të jashtëm. Përveç lokacionit të favorshëm për zhvillimin e afarizmit, në afërsi të zonës ku ndodhet IR janë paraparë të vendosen edhe kompleksi i Rezidencës Presidenciale, Kuvendi i Kosovës, si dhe përfaqësitë e ndryshme diplomatike ndërkombëtare.

44 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software