International Residence Katalog_Shqip

Në kuadër të ndërtesës nr. 6, një pjesë e suterrenit është plani kuar një hapësirë prej 640 m² për palestër dhe Yoga, e cila së bashku me pishinën e pasurojë hapësirën për rekreacion. Në këtë mjedis do të jetë edhe pjesa e Spa-së, ku janë të organizuara saunat, dhomat e avullit, shok-dushet dhe Lounge Bar-et, si pjesë përbërëse e Spa-së. Një sauna në fund të një stërvitjeje në palestër ose pas sportit ndihmojnë muskujt të relaksohen, të mënjanojnë acidin laktik dhe të lehtësojnë nga mikro trauma e shkaktuara nga qelizat e muskujve. Pas dushit të nxehtë do të ishte shumë mirë t’i nënshtroheni një masazhi: trajtimi do të jetë efektiv sepse muskujt tashmë janë shumë të relaksuar. Nxehtësia dhe djersitja janë gjithashtu një antistres i shkëlqyer dhe një antidepresues i mirë natyror.

59 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software