International Residence Katalog_Shqip

Investimi në hapësira të përbashkëta në projektin “INTERNATIONAL RESIDENCE” ka pasur trajtim të veçantë, për çka janë sakrifikuar sipërfaqe të mëdha për t’i krijuar ato - hapësirat e Lobby-ve, Qendrën dykatëshe për Komunitet, që ka mbi 400m², pastaj dimensionet e mëdha të komunikimit vertikal dhe horizontal. Të gjitha këto kërkojnë vlerësim dhe mirëmbajtje të mirëfilltë.

63 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software