International Residence Katalog_Shqip

GJELBËRIMI Se mirëqenia e banorëve është e

Peizazhet e dizajnuara këndshëm në IR, me zona ndenjëse, janë menduar edhe për banorët e moshuar, ndërkaq shtigjet e ecjes dhe vrapimit rreth kopshteve të gjelbra do t’ju motivojnë të bëni një mënyrë jetese të shëndetshme. Parqet tona ofrojnë hapësira të sigurta, të gjelbra dhe me ajër të pastër për fëmijët, vend ku ata mund të luajnë dhe mësojnë. Kjo mundësi për rekreacion ndihmon në përmirësimin e shëndetit fizik, mendor dhe cilësinë e jetës.

rëndësishme për ne, faktohet edhe me planifikimin e hapësirave të shumta gjelbëruese në kompleksin IR, të cilat janë dizajnuar për të plotësuar nevojat e të gjitha moshave.

Gjelbërimi ofron një zonë qetësie e pushimi për banorët. Redukton në

mënyrë aktive prodhimin e karbonit dhe siguron freski natyrore. Pemët e mbjella, si ato në kompleksin tonë, thithin emetimet e dëmshme, pastrojnë ajrin dhe i japin pamje estetike ambientit rrethues.

E këtë dhuratë për familjen tuaj e keni të garantuar në kompleksin “INTERNATIONAL RESIDENCE”.

65 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software