International Residence Katalog_Shqip

spo t r

ekreacion

Përveç për të rriturit, arkitektët tanë kanë menduar edhe për më të vegjlit. Në oborrin e brendshëm është planifikuar këndi modern i lodrave për fëmijë në një hapësirë që ofron qasje të lehtë për fëmijët dhe dukshmëri të mirë për prindërit dhe kujdestarët, në mënyrë që të dyja palët të kënaqen dhe të relaksohen njëkohësisht. Të luash në park nuk është vetëm një mundësi për të qenë aktivë, por edhe një shans për të mësua r rreth natyrës dhe për t’u shoqëruar me të tjerët. Këndi i lojërave për fëmijë në International Residence ka rëndësi të veçantë sidomos për arsyen se sot fëmijët janë kryesisht të varur nga aktivitetet e brendshme: televizioni, videolojërat dhe telefonat celularë. Prandaj, sportet dhe aktivitetet në natyrë që mund t’i bëni në hapësirat e rregulluara brenda kompleksin tonë, luajnë një rol vendimtar në zhvillimin e drejtë të gjeneratave të reja.

66 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software