International Residence Katalog_Shqip

PUNËT E VRAZHDA NDËRTIMORE Profesionistët e ndërtimit të Greenstone merren me sfidat që lidhen me një portofol të larmishëm ndërtesash, duke sjellë vlerë të shtuar për çdo projekt ndërtimi arsimor, institucional, banesor dhe komercial.

greenstoneshpk@gmail.com / +383 44 124 505 / Rr.Josip Rela nr 18/4 -Prishtinë / Kosovë

Made with FlippingBook Digital Publishing Software