Somnus nr 4_2014

Søvnekspert Per Egil Hesla trengte datahjelp av Susanna Mørch, leder av Foreningen for Søvnsykdommer, Oslo fylkeslag, og medlem Torunn Gløtta.

om mange sider av det å leve med en kronisk søvnsykdom, og at det ikke er lett å få folk til å forstå noe de ikke kan se. – Hvordan er det alltid å være trøtt? var spørsmålet han stilte. Og ga en beskrivelse av hvorledes søvnighe- ten verker, gnager og gir kaos inn- vendig, mens man utad oppleves som dempet, irritert, stille og i dårlig humør. Han sammenlignet også med russetida, der det er tøft å døgne. Men russen velger selv å ”rote til” søvnmønsteret. Mens de som har narkolepsi og hypersomni selvsagt ikke kan velge sin tilstand. – Men prøv å ha et sosialt liv like- vel, var rådet hans. Selv om det ikke er enkelt å være aktiv sosialt med et stadig søvn- underskudd. Bronder er glad for at Søvnforeningen har betalt for at boka ”Zzznork” er trykket opp

igjen. Den har mye nyttig informa- sjon – innpakket i munter design. Alle på seminaret fikk boka gratis. Savner professorat Per Egil Hesla delte rundhåndet av sin kunnskap om søvnsykdommer. Men nevrologen sa han savnet et professorat i søvnmedisin i Norge. – Her er vi tilbakestående, mente han. På ett av sine ”lysbilder” kom essen- sen i diagnosen hypersomni, eller ”oversoving”. – Våkenhet er helt nødvendig for å kunne fungere i hverdagen og føle seg vel. Søvnighet predisponerer til nedsatt funksjon i arbeid, hjemmet og ikke minst i trafikken. 30 prosent av dødsfallene i trafikken skyldes at sjåføren er undersovet, opplyste Hesla. Her bør det tas med at de som har narkolepsi/hypersomni, og som er

riktig medisinert, ikke utmerker seg blant dem som skaper fare eller de

store problemer i trafikken. Dette temaet hengte en fra salen hang seg på:

– Noen blir kanskje urettmessig fra- tatt førerkortet selv om narkolepsien er velmedisinert. Uansett, ved trett- het, er et godt råd er power-nap'en. Det å ta seg ti minutter med lukkede øyne kan bety at du klarer å holde det gående et par timer til - før du kanskje må innom ”ladestasjonen” igjen. En deltaker bekreftet verdien av power-nap. Han arbeidet en tid i Bergen, og så lenge han fikk sove effektivt et kvarters tid på flighten til Oslo var det en relativt uthvilt mann som kom hjem fra jobb. – Ikke la sykdommen ta bort livsgle- den. Med innsikt i egen sykdom og åpenhet kan du få et bra liv, sa Hesla.

15

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs