Somnus nr 4_2014

Girl Power! Et fint damelag fra Styret i Foreningen for Søvnsykdommer, Oslo fylkeslag, i samarbeid med prosjekt- gruppen: Fra venstre leder Susanna Mørch, Ellen Haugly, Anne Marthe Fredriksen Sletten, Torunn Gløtta, Marie Helgeland og Mette Øye Hansen. Ellen Haugly skulle hatt et innslag om mestring – men det ble coaching ved Marie Enback i stedet.

” Staten, det er meg ” ! Fra Nav på Frogner i Oslo stilte avdelingsleder Geir Olav Maribo. Han kom inn på et forhold som ofte kan skape problemer: nemlig at han kan si ”Staten, det er meg”. Han må forholde seg til et lovbasert regelverk – noe legestanden ikke alltid er enig i. Det kan lett bli klinsj. Maribo utdypet at Nav står for et stort arbeidsverktøy, som forhåpent- lig kan være med å kompensere for å fortsette livet så optimalt som mulig, selv om man har fått en funksjons- nedsettelse. Kjernen fra Navs side er tross alt: Hva er best for deg? Dette kan bety at du kanskje må ta din kompetanse  Facebook: Narkolepsi Norge/Norway – lukket gruppe  Facebook: Pårørende til narkolepsi – lukket gruppe  Facebook: Narkolepsi pga svineinfluensavaksinen – lukket gruppe  Facebook: Idiopatisk Hypersomni Norge – lukket gruppe Nyttige nettsteder:

over i en annen bransje. – Du trenger ikke sykmelde hele kroppen hvis ikke hele kroppen er syk, holdt han frem da han snakket om gradert sykmelding. Lett lakonisk kommenterte Hesla at han i 30 år har vært etatens råd-givende overlege, og at han har sett paradokset i at Nav er den offentlige institusjonen som har størst sykefravær... Weekend-seminar senere? Tiden gikk fort på seminaret, med masse informasjon i et godt opplyst lokale. Et ”triks” for at deltakere med narkolepsi og hypersomni skulle holde seg våkne? Men i en slik for- samling var det selvsagt lov å duppe av – eller å komme for sent, fordi man hadde forsovet seg... Svenske Marie Enback sto for to runder med coaching, spesielt rettet mot diagnoser hun selv har: AD/HD og Aspergers syndrom. Hun fortalte om seg selv, og at hun, til tross for diagnosene, hadde tatt denne utdannelsen. Trine Skjerstad-Hansen holdt en kort innføring i mindfulness på slutten av dagen. Forsamlingen døste av, men fikk med seg råd om balanse, ro og overskudd.

Lørdags-samlingen var ment som et ”Prøve-OL”. Det kan bli aktuelt å utvide til et weekend-seminar med samme diagnoser i sentrum. Svaret på om det er ønskelig fikk Foreningen for Søvnsykdommer på et evalueringsskjema. Så får vi vente og se hvilken vei vinden blåser!

Trine Skjerstad-Hanses CD i mindfullness er til salgs for kr 100. Bare send mail til seminar@sovnforeningen.no, så ordnes det.

16

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs