Somnus nr 4_2014

lengde, insomni og symptomer på obstruktiv søvnapné blant ungdom mellom 16 og 19 år, i en studie som er en del av ung@hordaland-undersø- kelsen. Målet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og søvn- lengde, søvnproblemer og sympto- mer på obstruktiv søvnapné (OSA) hos ungdom. Data ble hentet fra en stor studie av 9875 norske ungdom- mer i alderen 16-19 år. BMI ble bereg- net ut fra selvrapportert kroppsvekt og kategorisert. Det var bevis for sammenheng mellom BMI og både søvnlengde og søvnløshet. Sammenlignet med g jennomsnittlig søvnlengde på vanlige ukedager for normalvektig ungdom, hadde både overvektige og undervektige ung- dommer kortere søvnlengde. Det ble påvist sammenheng mellom søvnap- nésymptomer og BMI. Dette er en av de første populasjonsbaserte studier for å undersøke sammenhengen mellom søvn og BMI hos ungdom. Funnene krever videre forskning for å undersøke tidsmessig sammen- heng mellom vekt og søvnproblemer. (Sivertsen B, Pallesen S, Sand L, Hysing M Publisert 27.08.2014) Mer tungefett De som har søvnapné, har ofte mer tungefett enn andre. Kanskje kan det være med på å forklare årsaken til søvnapné, tror forskerne bak en stu- die som er publisert i tidsskriftet Sleep. Alle som er undersøkt, lider av fedme – men tungen hos søvnapné- pasientene var både større og hadde større fettmengde enn tungen hos kontrollgruppen. De søvnapné-pasi- entene som har normal tunge, har mer av fettet ved basis av tungen, skriver Norsk Helseinformatikk.

Husker dårligere Puster du ikke om natten, så får du dårligere hukommelse. Det tyder en amerikansk studie på. Søvnapné- pasienter viser seg å score dårligere på hukommelsestester etter at de har sovet en natt uten CPAP-en sin, forteller Reuters.

Nintendo med søvnsensor Det japanske konsernet er best kjent for spill, men nå samarbeider Nintendo med ResMed om en søvn- sensor. – Bruker vi kunnskapen vår om spill for å analysere søvn og utslitthet, kan vi skape noe morsomt, sier Nintendo-sjef Satoru Iwata til Reuters. Søvnsensoren skal plasseres ved sengen for å spore og måle søvn. ME etter vaksine Pandemrix-vaksionen har hatt flere bivirkninger enn narkolepsi: Nå har en sykepleier fått erstatning etter at hun fikk ME da hun ble vaksinert. Presset på sykepleierne for å vaksi- nere seg, var sterkt, ifølge Mette Holt. Hun er en av fire sykepleiere som også har fått ME, men avslag på erstatning, og som nå har anket avg jørelsen til Pasientskadenemnda, forteller fagbladet Sykepleien. Vanskeligere å vekke Pasienter med forsinket søvnfase- syndrom er vanskeligere enn andre å vekke fra REM-søvn. Det har norske forskere funnet ut. Ikke bare er det vanskeligere å vekke dem – de g jør det også dårligere på tester ommor- genen enn senere på dagen, ifølge en artikkel som Brandy Solheim på NTNU er førsteforfatter av i tids- skriftet Sleep Medicine. Nintendo-sjef Satoru Iwata selger allerede treningsspill, og regner med å tjene penger på helse i løpet av et par år.

Søvn gir fravær Ungdommellom 16 og 19 år sover i snitt to timer for lite hver natt. De som sover minst, er mest borte fra skolen, forteller NRK. – Vi har hatt et stort fokus på skole- fravær i Norge den siste tiden. Jeg tror søvn er et av de områdene vi bør ha oppmerksomhet på, sier forsker Mari Hysing ved Regionalt kunn- skapssenter for barn og unge. Overvåker sykepleiere 600 sykepleiere over hele Norge skal overvåkes daglig. Forskerne skal følge med på søvnen deres. Dette er den største undersøkelsen i sitt slag som noen gang er g jort. – Hvilke konsekvenser kan skiftar- beid ha for helsen? Det forsøker vi å finne svar på. Vi trenger å vite mer, sier forsker og lege Kristian Bernhard Nilsen ved Oslo universitetssykehus. Han står bak prosjektet sammen for- sker Dagfinn Matre ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Søvnapné og BMI hos ungdom Forskere ved Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Nasjonal kompetansetje- neste for søvnsykdommer og Universitetet i Bergen, har undersøkt sammenheng mellom BMI og sove- Null CPAP, og dårligere hukom- melse. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Sammenheng mellom tungefett og søvnapné. (Ill.: Shutterstock)

17

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs