Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

 May- Britt Tessem, kreftforsker, NTNU.

Forsker for å unngå overbehandling av prostatakreft -Hovedmålet for dette prosjektet er å kunne skille de aggressive fra de saktevoksende typene av prostatakreft, og dermed kunne unngå overbehandling, men også gi en målrettet behandling til de som trenger det, forteller May-Britt Tessem til PROFO-nytt.

 Jan Egil Aase  NTNU / Geir Mogen

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online